Mainit na Pagod kontra Sun Stroke & Paano Iwasan sa Mainit na Tag-init

Heat

EN ES FR KO VI

Tag-init ay isang mataas na panahon para sa mga sakit na kaugnay ng init tulad ng mainit na pagod at sun stroke. Ang mainit na pagod ay maaaring lumala at maging sun stroke, na maaaring maging peligro sa buhay. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), mahigit sa 650 katao ang namamatay taon-taon sa U.S. dahil sa matinding init ng panahon. Sa artikulong ito, ipakikilala natin ang dalawang sakit na kaugnay ng init, ang kanilang mga sintomas at pagkakaiba, upang mabawasan at malabanan ang mga banta sa kalusugan na ito.

Ano nga ba ang mainit na pagod at sun stroke?

Parehong kondisyon ay dulot ng labis na pagka-expose sa matinding init. Ang mainit na pagod ay isang mas banayad na uri ng sakit na dulot ng init, kung saan maaaring mayroong sintomas tulad ng pamumulikat ng mga kalamnan, sakit ng ulo, pagkahilo, paghihina, pagkapagod, pagka-susuka, at pagsusuka. Sa kabilang banda, ang sun stroke naman ay ang pinakamalubhang uri ng sakit na dulot ng init, kung saan nagiging malabo ang isipan, may pagbabago sa kamalayan, at ang temperatura ng katawan ay umiiral sa higit sa 104 degrees Fahrenheit (40 degrees Celsius).

Mataas na temperatura sa buong U.S. at datos ng mga kaso ng sun stroke na tumanggap ng emergency aid (Source: CDC)

Bagaman iba-iba ang turing sa mainit na pagod at sun stroke, sa katotohanan, sila ay magkakaugnay na mga kondisyon na naglalakip mula sa banayad hanggang sa malubhang mga sintomas, kung saan ang mainit na pagod ay maaaring mag-progress sa isang emerhensiyang sitwasyon:

 • Balisawsaw sa Init: Kilala rin bilang “prickly heat,” ang kondisyong ito ay nagpapakita bilang mga pula-pulang balat sa katawan pagkatapos ng matagal na pagka-expose sa mainit at maalinsangang kapaligiran, madalas itong makikita sa mga lugar kung saan nag-iipon ang pawis, tulad sa loob ng siko at likod ng tuhod.
 • Pagsusuka ng mga Kalamnan: Kapag aktibo sa pisikal na aktibidad sa panahon ng mainit na panahon, maaring biglang magkaroon ng masakit na pamumulikat ng mga kalamnan dulot ng pagkawala ng asin at fluids sa sobrang pagpapawis.
 • Mainit na Pagod: Mas malubha kaysa sa balisawsaw sa init o pagsusuka ng mga kalamnan, ang mainit na pagod ay nagaganap kapag hindi kayang magpalamig ng katawan sa pamamagitan ng pagpapawis, at kung hindi ito agad malulunasan, maaaring mag-evolve ito patungo sa sun stroke.
 • Sun Stroke: Kilala rin bilang “sunstroke,” ito ang pinakamalubhang sakit na dulot ng init. Sa panahon ng sun stroke, biglaang tataas ang temperatura ng katawan sa mapanganib na antas (higit sa 104 degrees Fahrenheit/40 degrees Celsius). Sa sitwasyong ito, maaaring huminto na ang pagpapawis ng isang apektadong indibidwal dahil nahihirapan ang katawan na mag-regulate ng init. Kung hindi agad mabibigyan ng lunas, maaaring maging fatal ang sun stroke at maaaring magdulot ng pinsala sa maraming mga organo at sistema ng katawan, kabilang ang utak at nervous system, sirkulatoryo, baga, atay, bato, sistema ng pagtunaw, at mga kalamnan.

Ang sun stroke ay maaaring klasipikahin pa sa dalawang uri: exertional at non-exertional.

 • Non-exertional Heat Stroke: Ito ay nagaganap sa mga taong nahihirapang mag-adjust sa patuloy na pagtaas ng temperatura. Ang mga matatanda, mga may malalang sakit, at mga sanggol ay lalong vulnerable. Ang uri ng sun stroke na ito ay madalas mangyari sa loob ng mga bahay na walang air conditioning at maaaring hindi naman kasama ang anumang pisikal na aktibidad. Ang non-exertional heat stroke ay maaaring tumagal ng ilang araw ng pagka-expose sa matataas na temperatura, at ito ay mas karaniwan sa panahon ng matinding init.
 • Exertional Heat Stroke: Ito ay nagaganap kapag may pisikal na aktibidad o trabaho kung saan hindi kayang makasabay ng katawan sa pagtaas ng temperatura. Ang uri ng sun stroke na ito ay maaaring mabuo sa loob ng ilang oras at karaniwang apektado ang mga taong nag-aaktibidad sa labas. Ang pag-iiwan ng mga bata at alagang hayop sa loob ng nakaparkeng kotse sa mainit na kondisyon ay nagpapataas ng panganib ng sun stroke. Ayon sa CDC, kapag umabot sa 80 degrees Fahrenheit (katawaniban 27 degrees Celsius) ang labas ng temperatura, ang temperatura sa loob ng nakaparkeng kotse ay maaaring umabot ng 109 degrees Fahrenheit (katawaniban 43 degrees Celsius) sa loob ng 20 minuto. Mas mataas ang panlabas na temperatura, mas mabilis rin tumaas ang temperatura sa loob ng sasakyan.

Sintomas at pagkakaiba

Ang pagpapawis ay isa sa paraan ng katawan para magpalamig sa mainit na panahon, pero sa napakainit at maalinsangang mga araw, hindi sapat ang pagpapawis para magbigay ng sapat na pagpapalamig. Ito ay lalo na totoo kapag nasa aktibidad sa sports o pisikal na trabaho sa panahon ng mainit na panahon.

Ang mainit na pagod at sun stroke ay nagdudulot ng pagtaas ng temperatura ng katawan at may iba pang mga sintomas:

Mainit na Pagod Sun Stroke
Tumaas ang temperatura ng katawan sa 101-104F
Maputla ang balat
Pamumulikat ng mga kalamnan
Sakit ng ulo
Pagkahilo
Paghihina at pagkapagod
Mabilis na paghinga, tumaas na bilis ng tibok ng puso
Pagkahilo, pagsusuka
Tumaas ang temperatura ng katawan higit sa 104F
Tuyo at pula ang balat
Walang pagpapawis
Pagkikilabot
Pagkahilo o pagkalula
Bulol na pananalita
Hallusinasyon, pagkalito sa isipan
Agresyon, hindi mapakali
104F = 40°C

Kailan humingi ng tulong medikal

Ang mga sintomas ng mainit na pagod at sun stroke ay maaaring lumitaw nang mabilis o maaaring tumagal ng ilang araw. Pareho nilang maaaring magdulot ng matinding discomfort, at madalas ang pamumulikat ng mga kalamnan ang unang senyales.

Para sa mainit na pagod, kung mayroong anumang sintomas, agad-agad na kailangang gawin ang mga sumusunod na hakbang upang magpalamig:

 • Lumipat sa isang lugar na may lilim, iwasan ang direktang sikat ng araw.
 • Alisin ang sobrang damit.
 • Gamitin ang mga electric fan o air conditioning.
 • Maglagay ng malamig na tubig sa balat o ilagay ang basang tuwalya sa katawan.
 • Ilagay ang yelo sa leeg, kili-kili, at singit.
 • Kung maaari, maligo sa malamig na tubig upang magpalamig.
 • Uminom ng tubig o sports drink para mag-rehydrate.

Humingi ng tulong medikal kung may pagsusuka, pagkahilo, o iba pang mga sintomas.

Ngunit kung patuloy na hindi kumportable o mayroong mga sintomas ng sun stroke, lalo na ang mga neurological na sintomas tulad ng pagkalito, paglakad ng parang lasing, o pagkawala ng kamalayan, mahalaga na hindi balewalain ito at agad na humingi ng propesyonal na emergency medical assistance. Ang mga propesyonal sa emergency room ay may iba’t ibang paraan upang mabilis na ibaba ang temperatura ng katawan, tulad ng paggamit ng mga cooling blanket at pagbibigay ng intravenous fluids para sa pagpalamig at rehydration, pati na rin ang masusing pagmamanman sa mga komplikasyon na maaaring resulta ng pinsalang dala ng sobrang init sa mga organo.

Mahalagang bigyang-diin na ang sun stroke ay isang emerhensiyang sitwasyon at maaaring maging fatal agad. Kahit gaano pa kalakas at malusog ang isang tao, hindi magandang ideya ang subukan na tiisin ito. Maging maingat sa mga senyales ng katawan at agad humingi ng tulong.

Panganib ng Sakit na Dulot ng Init

Sa mainit at maalinsangang mga kondisyon, sinuman ay maaaring magkaroon ng panganib na magkaroon ng sakit na kaugnay ng init. Kaya’t iwasan ang pag-aayos ng sarili base lang sa temperatura ng katawan. Kung ikaw ay mayroong anumang sintomas, lumabas ka muna sa araw, magpalamig, at kung ang mga sintomas ay lumalala, maghanap agad ng tulong medikal.

May mga tiyak na panganib na maaaring magdulot ng mainit na pagod o sun stroke, kabilang ang:

 • Sobrang timbang o labis na taba.
 • May malubhang kapansanan.
 • Nasusunog sa araw.
 • Ang mga sanggol, bata, at matatanda ay mas mataas ang panganib.
 • Ang paglahok sa mga outdoor na aktibidad sa labis na init o mga indoor na aktibidad na walang cooling conditions.
 • Mga pagbabago sa kapaligiran, tulad ng biglang pagbabago mula sa malamig patungo sa mainit na klima, ay maaaring magdagdag sa iyong panganib hanggang sa mag-adjust ang iyong katawan sa init. Ganito rin kung magsisimula ka ng bagong exercise regimen sa mainit na panahon.
 • Ang pagtoma ng ilang mga reseta na gamot para sa heart disease o mataas na presyon ng dugo, lalo na ang mga diuretic.

Mga Hakbang sa Pag-iwas

Ang sun stroke ay maaaring maiwasan basta’t sundin ang tamang mga hakbang, tulad ng:

 • Manatili sa loob ng bahay sa pinakamainit na bahagi ng araw, mas mainam kung nasa lugar na may air conditioning.
 • Kapag nasa labas, subukan manatili sa lilim na lugar hangga’t maaari.
 • Uminom ng sapat na tubig, 2-4 baso kada oras kapag exposed sa mataas na temperatura. Ang dehydration ay nagpapataas ng panganib ng mga sakit na kaugnay ng init.
 • Magpahinga nang madalas kapag nagtatrabaho o nag-eexercise sa mainit na panahon. Karamihan ng mga kaso ng mainit na pagod at sun stroke ay nangyayari kapag may pisikal na aktibidad sa mainit na panahon.
 • Magsuot ng maluwag, light-colored, at breathable na damit na gawa sa cotton, iwasan ang mga synthetic fabrics.
 • Magpaligo ng malamig na tubig.
 • Magsuot ng sombrero o payong upang maprotektahan ang sarili mula sa araw.
 • Iwasan ang mga inumin na naglalaman ng kape o alak, dahil maaaring makasira ito sa kakayahan ng katawan na mag-regulate ng temperatura.
 • Maging maingat sa paligid, dahil hindi palaging napapansin ng mga tao ang mga sintomas ng mga sakit na kaugnay ng init, lalo na ang mga bata. Ang mga magulang, coach, staff sa paaralan, at iba pa ay dapat maging mapanuri sa kanilang paligid. Kung makita mo ang sinuman na may mga sintomas, ipaalala sa kanila na maghanap ng mas malamig na lugar. Kung lumalala ang mga sintomas, maghanap kaagad ng tulong medikal.

Cooling products para sa mga outdoor na aktibidad

Narito ang ilang highly rated na cooling products para sa mga outdoor na aktibidad na available sa Amazon upang mapanatili kang malamig at komportable.

YQXCC Microfiber Ice Towel for Neck, Soft Breathable Chilly Towel for Cooling, Yoga, Sports, Golf, Gym, Camping, Running, Fitness, Workout &...
YQXCC Superfine Fiber Cooling Towel 4-Pack
Bagay para sa yoga, golf, gym, camping, pagtakbo, atbp.

 • Gawa sa super-evaporative breathable mesh na materyal, na kayang umabsorb ng pawis mula sa iyong balat at mapanatiling malamig ka.
 • Nagbibigay instant cooling effect; basain lang ang tuwalya, pigain ang sobrang tubig, at i-shake ng ilang beses para sa ilang oras ng pagpapalamig.
 • Gawa sa materyal na high-quality superfine fiber na may mesh pattern, walang mga kemikal na additives, matibay, malambot, breathable, at mabilis matuyo.
 • Bagay para sa pagpapalampas ng mainit na damdamin, indoor at outdoor na aktibidad, pagpapababa ng lagnat o sakit ng ulo, pag-iwas sa sun stroke, at pagbibigay proteksyon sa araw.
 • Magaan at convenient, may dala-dalang pouch at carabiner clip ang bawat tuwalya para madaling itago at dalhin.
 • Pwedeng hugasan ng kamay o sa washing machine para sa madaling paglilinis.

JISULIFE Portable Neck Fan, Hands Free Bladeless Fan, 4000 mAh Battery Operated Wearable Personal Fan, Leafless, Rechargeable, Headphone...
JISULIFE Portable Neck Fan
Bladeless, rechargeable, may 3-speed settings, at available sa iba’t ibang kulay.

 • Mayroong 4000mAh large-capacity battery, nagbibigay ng 4-16 oras na operation time (depende sa speed levels).
 • Low-noise design, may maximum noise level na 25 decibels lang habang gumagana.
 • Gawa sa environmentally friendly ABS at silicone materials, kaya ang neck fan ay soft at matibay.
 • Compact at magaan, nagwe-weigh ng halos 9.1 ounces lang, kaya’t kaunti lang ang pressure sa leeg.
 • Walang rotating fan blades, kaya’t hindi mo na kailangang mag-alala na maipit ang buhok sa fan.
 • 78 na air outlets ang nakapalibot sa leeg, nagbibigay ng sapat na pagpapalamig. Ngunit magingat, may mga ulat na nagdudulot ng facial nerve paralysis ang pagsusuot ng neck fans habang natutulog.

MISSION Cooling 12-in-1 Neck Gaiter, Pulse Triple Black - Lightweight & Durable - Cools Up to 2 Hours - UPF 50 Sun Protection - Machine...
MISSION Sun Protection Cooling Towel | UPF 50 | Multiple Colors Available
Bagay para sa skiing, pagtakbo, hiking, sports, outdoor work sa mainit na panahon, pangingisda, panonood ng billiard games, pagmomotor, at iba pa.

 • Gawa sa 100% polyester fiber, matibay na matibay.
 • Aktibado ng tubig, agad na nagpapababa ng temperatura ng katawan ang proprietary fabric ng MISSION at nagbibigay ng patuloy na pagpapalamig hanggang sa 2 oras.
 • Pwedeng hugasan at muling magamit, may permanenteng chemical-free cooling technology na may HydroActive Wet-to-Cool technology na naka-integrate sa tela.
 • May UPF 50+ sun protection technology upang protektahan ang ulo at leeg mula sa hanggang sa 98% ng masamang UVA at UVB rays.
 • Pwedeng gamitin bilang cooling scarf, face mask, sweatband, headband, ski mask, beanie, helmet liner, head wrap, shawl, at iba pa.

SportsTrail Cooling Arm Sleeves for Men & Women – Breathable, Moisture-Wicking Arm Sleeves for Women, Men & Kids
SportsTrail Cooling Arm Sleeves | UPF 50 | Multiple Colors Available
Bagay para sa paglalaro ng golf, basketball, baseball, volleyball, pagtakbo, cycling, at iba pa.

 • Gawa sa seamless at matibay na 90% nylon at 10% spandex na materyal, nagbibigay ng perfect fit para sa mga braso.
 • Gumagamit ng lightweight at moisture-absorbing fabric, highly breathable, mabilis matuyo, at nagpapanatiling malamig ang balat.
 • May UPF 50+ sun protection performance, nagbabawas ng higit sa 98% ng masamang UVA at UVB rays.
 • Materyal na highly elastic na angkop sa iba’t ibang hugis ng katawan, at ang chemical-free materials ay ligtas sa mga bata.

MISSION Cooling Bucket Hat, Reptilia Punch - Unisex Wide-Brim Hat for Men & Women - Lightweight, Foldable & Durable - Cools Up to 2 Hours -...
MISSION Cooling Bucket Hat | UPF 50 | Multiple Colors Available
Bagay para sa outdoor sports, travel, at leisure time.

 • May 3-inch wide brim at UPF 50 fabric, nagbibigay ng mahusay na proteksyon sa mukha, tenga, at leeg.
 • Madaling i-activate ang cooling effect sa tatlong simpleng hakbang: basain, pigain, at i-wave. Ang tela ng MISSION Cooling Bucket Hat ay agad na nagpapababa ng temperatura ng katawan at nagbibigay ng matagalang pagpapalamig hanggang sa 2 oras.
 • Gumagamit ng chemical-free cooling technology, muling magagamit at pwedeng hugasan, walang pagbabawas sa effectiveness ng pagpapalamig.
 • Portable at foldable, madali itong ilagay sa bagahe kapag magta-travel. Ang reinforced stitching sa brim ay nagtataguyod ng tibay nito nang hindi masyadong maluwag. Ang hat ay may kasamang adjustable elastic cord chin strap.
Angela Liu

Mahal ko ang pagbabasa, mahal ko ang pagtakbo, mahal ko ang panonood ng mga palabas, mahal ko ang pagkain na gulay.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

Hindi mo natagpuan ang hinahanap mo?
Subukan ang aming malakas na tool sa paghahanap!

Comments

Leave a Reply

Stock images sponsored by depositphotos.com