Pahayag ng Pagtatanggi

EN ES FR KO VI

Pahayag ng Pagtatanggi ng Website

Ang impormasyong ibinabahagi ng decentpicks.com (“amin,” “atin,” “aming” o ang “Site”) ay para lamang sa pangkalahatang impormasyonal na layunin. Ang lahat ng impormasyon sa Site ay ibinibigay sa mabuting pananampalataya, gayunpaman hindi kami nagbibigay ng anumang pagpapahayag o garantiya ng anumang uri, malinaw man o hindi, hinggil sa katumpakan, kasapatan, kabisaan, kahusayan, kahandaan, o kumpletong pagkakalahad ng anumang impormasyon sa Site. Sa anumang pagkakataon, hindi kami mananagot sa iyo para sa anumang pagkawala o pinsalang anumang uri na nasapit dahil sa paggamit ng Site o pagtitiwala sa anumang impormasyon na ibinigay sa Site. Ang iyong paggamit ng Site at ang iyong pagtitiwala sa anumang impormasyon sa Site ay lubos na nasa sariling kapahamakan.

Pahayag ng Pagtatanggi ng Propesyonal

Ang Site ay hindi naglalaman ng payong pangligal, payong pang-medikal, o anumang iba pang propesyonal na payo. Ang impormasyon na ibinigay ay para lamang sa pangkalahatang impormasyonal at pang-edukasyonal na layunin at hindi pampalit sa propesyonal na payo. Samakatuwid, bago gumawa ng anumang hakbang batay sa gayong impormasyon, hinihimok ka naming kumunsulta sa angkop na propesyonal. Hindi kami nagbibigay ng anumang uri ng payong pangligal, payong pang-medikal, o iba pang propesyonal na payo. Ang paggamit o pagtitiwala sa anumang impormasyon na matatagpuan sa site na ito ay lubos na nasa sariling kapahamakan.

Maaaring maglaman ang Site (o maaring ipadala ka sa pamamagitan ng Site) ng mga link patungo sa iba pang mga website o nilalaman na pag-aari o nagmumula sa mga ikatlong partido o mga link patungo sa mga website at tampok na may mga banner o iba pang mga patalastas. Ang mga panlabas na link na gaya nito ay hindi sinusuri, minomonitor, o sinisilip ang katumpakan, kasapatan, kabisaan, kahusayan, kahandaan o kumpletong pagkakalahad ng impormasyon ng amin. Hindi kami nagbibigay ng garantiya, pagsang-ayon, katiyakan, o pag-aasahan sa katumpakan o kahusayan ng anumang impormasyon na ibinibigay ng mga website ng ikatlong partido na naka-link sa pamamagitan ng Site o anumang website o tampok na naka-link sa anumang banner o iba pang mga patalastas. Hindi kami makakasali o magiging responsable sa anumang transaksiyon sa pagitan mo at mga nagbibigay ng produkto o serbisyo ng ikatlong partido.

Pahayag ng Pagsisiwalat ng mga Kaakibat

Ang Site ay maaaring maglaman ng mga link patungo sa mga website ng mga kaakibat, at maaaring kami ay tumanggap ng komisyon mula sa mga kaakibat para sa mga kwalipikadong aksyon, kabilang ang pagbili at/o pagsali na ginawa mo sa website ng mga kaakibat gamit ang mga link na gaya nito. Ang mga kaakibat na kasama namin ay ngunit hindi limitado sa Amazon Services LLC Associates Program.

Stock images sponsored by depositphotos.com