Kapag Bumibili ng Bahay sa U.S., Maari Bang Humingi ng Pabayaran sa Problema Pagkatapos ng Deal?

Town Homes

EN ES FR KO VI

Mayroong isang mambabasa na may tanong tungkol sa bahay na kanilang binili. Ang bahay ay itinayo noong 1947. Kaunti lamang pagkatapos nilang lumipat, napansin nilang may naglalabasang tubig mula sa banyo patungo sa basement. Nagtataka sila kung maaari nilang hilingin sa nagbenta na sagutin ang gastos para sa pag-aayos, lalo na’t may mga contingency clause silang pumirma noong kanilang binili ang bahay. Matagal bago natuklasan ang problema at ito ay nagiging malubha na isyu na.

Maigi na Makita ang Problema Agad

Sa ideal na sitwasyon, ang anumang mga defecto sa bahay ay dapat nang inaayos bago ang pag-sara ng deal, kung natuklasan ito sa mga inspection o napansin sa final walk-through. Sa mga ganitong kaso, ang iyong ahente sa real estate ay dapat na mag-negotiate ng mga solusyon kasama ang ahente ng nagbenta, tulad ng:

 • Pagsusumite ng hiling na bayaran ng nagbenta ang gastos para sa pag-aayos.
 • Pagsusumite ng hiling na magbigay ng karagdagang kredito ang nagbenta sa panahon ng pag-sara ng deal.
 • Pagsusumite ng hiling na itabi ang isang bahagi ng halaga ng transaksyon sa escrow hanggang matapos ang problema.
 • Pagsusumite ng hiling na hindi ituloy ang transaksyon hanggang maayos ang mga repair sa iyong kasiyahan.

Kung may problema sa iyong bagong biniling bahay sa loob ng mga araw, linggo, o kahit taon, at ang nagbenta/ahente ng nagbenta/inspektor ng bahay ay dapat sanang natuklasan at ibinuking ito ngunit hindi, narito ang mga dapat isaalang-alang.

Alamin ang Responsibilidad

Kung naniniwala ka na hindi ikaw ang may kasalanan at nais mong magtungo sa legal na hakbang, ang mga partido na maaaring maging responsable ay maaaring kasama ang:

1. Ang Nagbenta

Sa karamihan ng mga estado sa U.S., may mga batas na naghahari na nangangailangan sa mga nagbenta na ilantad ang ilang mga defecto ng ari-arian sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga standard na form ng disclosure bago matapos ang transaksyon.

Gayunpaman, ang mga espesipikong bagay na dapat ilantad ay maaaring mag-iba-iba mula sa estado hanggang estado. Karaniwang wala ang obligasyon ang mga nagbenta na hanapin ang mga isyu na hindi nila alam, ngunit kung may malalaswang problema na hindi nila nilantad pero may kaalaman sila, maaring magkaroon ka ng ebidensya ng kanilang kaalaman – halimbawa, kung nagawa ng nagbenta ang mga pag-aayos o pagtakip sa isang bahagi o kaya kung iniulat ng mga kapitbahay na nagkaroon ng ganyang problema dati ang nagbenta.

2. Ang Ahente ng Nagbenta

Sa ilang mga estado, may mga batas na nagtatakda na kung ang ahente ng nagbenta ay naging alam sa mga isyu tungkol sa ari-arian o kung ipinaalam ito sa kanila ng nagbenta, dapat nilang ilantad ito sa buyer, o maaring harapin nila ang mga legal na konsekuwensya.

Gayunpaman, karaniwang limitado ang kanilang pananagutan. Dapat mong suriin ang mga batas ng iyong estado tungkol sa disclosure ng ari-arian sa mga transaksyon ng real estate at alamin kung ang mga isyu na kinakaharap mo ay dapat na alam na ng ahente ng nagbenta bago ang transaksyon. Maingat na suriin ang mga kondisyon ng disclosure at ang report ng home inspection mula nang binili mo ang ari-arian para tingnan kung may mga rekord ng pinsala.

3. Ang Iyong Home Inspector

Karaniwang isinasagawa ang propesyonal na home inspection bago bumili ng bahay, sa kung saan maaaring madiskubre ng inspector ang mga problema na hindi pa alam ng nagbenta. Kung napabayaan ng inspector ang mga isyu na dapat niyang napagtanto bilang bahagi ng kanyang propesyonal na tungkulin, maaring siya ay managot. Maingat na suriin ang report ng home inspection upang tingnan kung may mga rekord ng pinsala sa mga apektadong lugar.

Paghahanap ng Pabayaran o Medisasyon

Kahit may ebidensya na nasa iyong panig, hindi dapat ang pagtutungo sa korte ang unang hakbang. Mayroong mas simpleng (at mas mura) na mga opsyon, kabilang ang:

 • Pagpapadala ng demand letter sa taong may pananagot na humiling na sagutin ang gastos para sa pag-aayos.
 • Paghahanap ng arbitasyon at medisasyon: Ipabatid sa taong may pananagot ang problema at tanungin kung handa silang mag-mediate sa sitwasyon.

Kung hindi mo maayos na malutas ang alitan sa mga nabanggit na paraan, maaaring kailanganin mong magdesisyon kung itutuloy mo ang legal na hakbang. Maaring mag-demanda ka laban sa taong may pananagot batay sa isa o higit pa sa mga sumusunod:

 • Paglabag sa kontrata.
 • Paglabag sa garantiya.
 • Kakulangan sa pagpapakita (depende sa mga batas ng iyong estado).
 • Pandaraya.
 • Kapabayaan.
 • Kapabayaang maling pagpapahayag.

Kapag nagsusumite ng legal na aksyon, isaalang-alang ang mga sumusunod:

 • Tiyaking isumite ito sa loob ng hangganan ng batas: Bawat estado ay naglalagay ng limitasyon sa takdang panahon kung kailan maaari kang magdemanda laban sa isang tao mula sa petsa ng pagkatuklas mo o kailan mo dapat malaman ang problema.
 • Isaalang-alang ang Korte ng Small Claims: Ito ay mas simple at mas mura kaysa sa karaniwang litigasyon. Maari kang magrepresenta para sa iyong sarili, at sa ilang mga estado, hindi ka pa nga maaaring magkaruon ng abogado (karaniwang hinahawakan ng mga korte ng small claims ang mga kaso na may halaga na mas mababa sa isang tiyak na limitasyon, tulad ng $5,000 sa Virginia). Gayunpaman, karaniwang tanging mga usaping may kaugnayan sa pera ang hinihawakan ng mga korte ng small claims at maaaring hindi ma-address ang iba pang mga hiling tulad ng pinsala sa reputasyon.
 • Isumite sa Korte ng Estado: Kung lumampas ang halaga sa limitasyon ng korte ng small claims, kinakailangan mong dumaan sa karaniwang litigasyon, na mas kumplikado at mas mahal at maaaring nangailangan ng legal na representasyon.

Alamin Kung ang Kaso Ay Nasa Iyong Panig

Kapag natukoy mo ang mga potensyal na may pananagot, kailangan mong malaman kung ang kanilang mga gawaing o pagkukulang ay nagbibigay sa iyo ng karapatan sa pabayaran. Kung ang iyong sitwasyon ay tumutugma sa mga sumusunod na kriteria, maaaring nasa iyong panig ang kaso. Ang mga prinsipyong legal na ito ay medyo pangkalahatan ngunit maaaring mag-apply sa iba’t ibang sitwasyon sa karamihan ng mga estado sa U.S.:

 • Ang depekto ay umiral bago ang pag-sara ng deal. Mga isyu na lumabas pagkatapos ng pag-sara, tulad ng mga problema dulot ng natural na kaganapan sa panahon ng klima, pagtanda, o mga pagkakamali sa pag-memaintain, karaniwang nasa responsibilidad mo. Mahirap minsan ang pagtukoy kung kailan nagsimula ang problema. Halimbawa, ang tapon na sewage line ay maaring bago problema o isang pre-existing issue na muling lumabas, tulad ng pag-usbong ng mga ugat ng puno sa loob ng tubo. Maaaring kailanganin mo ng propesyonal na pagsusuri.
 • Ang depekto ay hindi malinaw, at hindi mo dapat itong napansin bago ang pagbili. Kung halimbawa, nakita mo ang isang malaking galos sa kisame ng living room sa isang open house ngunit ipinahayag mo lang ito pagkatapos ng pag-sara ng deal, maaring mahirap manalo sa iyong kaso. Gayunpaman, kung itinago ng nagbenta ang galos at hindi mo ito nakita, maaring mag-favor sa iyo ang iyong kaso. Kung ang iyong home inspector ay dapat sana’y nakakita ng mga isyu na ito ngunit hindi nagawa, maaring may karapatan kang magreklamo laban sa inspector.
 • Walang nagpaalam sa iyo tungkol sa depekto bago ang pag-sara ng deal, o may isang tao na sadyang nagsinungaling tungkol dito. Tulad ng nabanggit kanina, maaaring kasama sa mga may pananagot ang nagbenta, ang ahente ng nagbenta, o ang home inspector.
 • Ikaw ay nagdesisyon sa pagbili batay sa mga error o impormasyong hindi nilantad. Halimbawa, kung sinabi ng nagbenta na ang mga renovasyon sa bahay ay ayon sa lokal na mga building code, at nagdesisyon kang bumili batay sa impormasyong ito, ngunit natuklasan mong hindi ito totoo, maaring magkaruon ka ng basehan para sa pabayaran.
 • Ikaw ay nagdusa ng financial losses dahil sa problema. Sa ilalim ng batas, ang iyong mga gastos sa pag-aayos o mga kaugnay na pinsala (tulad ng pinsala sa personal na ari-arian dahil sa baha sa basement o pagbaba ng halaga ng ari-arian dahil sa mga hindi inilantad na panganib sa kalikasan) ay maaaring ituring na mga pinsala na maaari mong hingin na pabayaran.
Derek Yang

Ako’y isang imigrante sa East Coast kasama ang aking pamilya na nakatira sa isang maliit na bayan. Mahal ko ang klasikal na musika, nasisiyahan sa isang magandang tasa ng kape, at may hilig sa BMW. Naniniwala ako sa habambuhay na pag-aaral at naghahangad makipag-ugnayan sa inyo upang ibahagi ang ating mga karanasan sa buhay. Twitter: @mrderekyang.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

Hindi mo natagpuan ang hinahanap mo?
Subukan ang aming malakas na tool sa paghahanap!

Comments

Leave a Reply

Stock images sponsored by depositphotos.com