Mga Pinakamahusay at Pinakamasamang mga Kurso sa Kolehiyo sa U.S. para sa Mataas na Sahod at Matatag na Trabaho

https://depositphotos.com/editorial/education-fair-to-choose-career-path-and-vocational-counseling-98260726.html

EN ES FR KO VI

Ang pagpili ng kurso sa kolehiyo ay isang mahalagang desisyon na maaring malaki ang epekto sa iyong kinabukasan na karera at kalagayan sa pinansyal.

Kumikita ng Maaga sa Karera

Sa mga unang yugto ng iyong karera, maaaring malaki ang epekto ng iyong pagpili ng kurso sa iyong kita.

https://depositphotos.com/photo/worker-and-chemical-industry-6507002.html

Ayon sa Labor Market for Recent College Graduates, isang ulat na batay sa datos mula sa U.S. Census Bureau’s American Community Survey (IPUMS), narito ang mga pinakamataas na kumikita at ang kanilang median na sahod sa simula ng karera:

 1. Chemical Engineering: Ang median na sahod sa simula ng karera ay $75,000.
 2. Computer Engineering: $74,000.
 3. Computer Science: $73,000.
 4. Aerospace Engineering: $72,000.
 5. Electrical Engineering: $70,000.
 6. Mechanical Engineering: $70,000.
 7. Industrial Engineering: $70,000.
 8. Miscellaneous Engineering: $68,000.
 9. Business Analytics: $66,000.
 10. Civil Engineering: $65,000.

Pinakamahusay na Kurso sa Kolehiyo para sa Mataas na Sahod at Matatag na Trabaho

MajorUnemployment RateUnderemployment RateMedian Wage Early CareerMedian Wage Mid-CareerShare with Graduate Degree
Agriculture2.40%52.10%$45,000$70,00021.00%
Animal and Plant Sciences4.40%52.50%$42,000$67,00034.70%
Environmental Studies5.10%50.20%$45,000$68,00032.50%
Architecture2.10%29.10%$50,000$85,00038.70%
Ethnic Studies4.40%53.70%$45,000$66,00049.70%
Communications5.80%52.70%$47,000$75,00024.20%
Journalism6.50%47.70%$45,000$75,00027.00%
Mass Media8.40%51.70%$40,000$75,00021.20%
Advertising and Public Relations4.60%39.20%$50,000$80,00019.00%
Information Systems & Management6.40%24.70%$54,000$90,00025.60%
Computer Science4.80%19.10%$73,000$105,00031.80%
General Education1.80%22.90%$40,200$51,00050.10%
Early Childhood Education3.10%24.50%$40,000$43,00040.80%
Elementary Education1.80%15.20%$40,000$48,00049.00%
Secondary Education2.60%27.00%$40,400$52,00051.20%
Special Education2.70%17.70%$40,000$52,00060.70%
Miscellaneous Education0.60%16.70%$40,000$56,00056.60%
General Engineering5.90%25.30%$60,000$100,00037.00%
Aerospace Engineering6.60%27.70%$72,000$112,00049.40%
Chemical Engineering4.10%19.60%$75,000$120,00047.40%
Civil Engineering3.40%15.10%$65,000$100,00038.60%
Computer Engineering3.70%17.80%$74,000$114,00040.00%
Electrical Engineering3.20%15.40%$70,000$109,00047.70%
Industrial Engineering4.60%18.30%$70,000$100,00036.90%
Mechanical Engineering5.30%15.80%$70,000$105,00039.20%
Miscellaneous Engineering3.40%22.90%$68,000$100,00045.80%
Foreign Language7.80%50.10%$43,000$65,00050.50%
Family and Consumer Sciences8.90%47.90%$37,000$60,00032.90%
English Language6.30%48.70%$40,000$65,00047.50%
Liberal Arts6.20%55.20%$40,000$63,00030.00%
Biology4.70%46.80%$40,000$75,00062.90%
Biochemistry4.70%37.40%$45,000$85,00070.30%
Miscellaneous Biological Science6.30%48.60%$42,000$70,00060.90%
Mathematics5.80%30.70%$59,000$88,00052.40%
Interdisciplinary Studies4.80%46.30%$41,800$70,00037.70%
Nutrition Sciences1.80%45.00%$45,000$60,00046.30%
Leisure and Hospitality5.30%58.60%$38,000$60,00034.10%
Philosophy9.10%57.10%$42,000$68,00056.50%
Theology and Religion3.60%35.50%$36,000$52,00044.90%
Chemistry3.40%39.50%$47,000$85,00065.40%
Earth Sciences3.60%38.80%$40,000$70,00043.80%
Physics6.10%34.90%$53,000$80,00069.80%
Miscellaneous Physical Sciences5.50%23.20%$52,000$104,00057.10%
Psychology4.70%47.60%$37,400$65,00051.00%
Criminal Justice4.50%71.30%$43,900$70,00024.10%
Public Policy and Law7.40%49.40%$45,000$70,00046.10%
Social Services3.00%27.70%$37,000$52,00052.40%
Anthropology6.50%53.30%$40,000$65,00046.30%
Economics5.50%35.30%$60,000$100,00042.60%
Geography4.40%44.50%$48,000$75,00032.60%
Political Science6.90%49.20%$50,000$80,00053.60%
Sociology9.00%51.30%$40,000$61,00038.30%
General Social Sciences5.40%50.60%$43,000$65,00038.50%
Construction Services1.40%17.70%$60,000$100,0009.90%
Art History5.30%48.80%$48,000$64,00041.80%
Fine Arts12.10%55.40%$40,000$65,00023.20%
Performing Arts7.60%64.00%$39,000$62,00038.50%
Commercial Art & Graphic Design7.90%33.50%$43,000$70,00011.80%
Health Services5.20%45.60%$40,000$60,00051.80%
Medical Technicians5.80%59.50%$51,000$71,00024.60%
Nursing1.30%10.10%$55,000$75,00029.30%
Pharmacy4.80%14.70%$55,000$100,00065.10%
Treatment Theraphy5.70%41.30%$48,000$69,00050.70%
General Business5.30%52.40%$50,000$80,00025.20%
Accounting3.30%22.60%$54,000$80,00031.10%
Business Management5.00%55.10%$46,000$75,00024.60%
Business Analytics2.20%24.80%$66,000$99,00024.70%
Marketing6.60%52.00%$50,000$85,00018.60%
Finance4.10%28.70%$60,000$100,00030.60%
International Affairs7.10%49.30%$50,000$86,00045.60%
History5.80%49.10%$50,000$70,00050.20%
Engineering Technologies7.10%39.60%$62,000$90,00024.30%
Miscellaneous Technologies5.90%48.40%$48,000$80,00018.50%
Overall5.10%39.80%$50,000$75,00038.70%

Kumikita ng Malaki sa Kalagitnaan ng Karera

Kung iniisip mo ang pangmatagalan, tingnan ang mga kurso na nagbibigay ng malalaking kita sa kalagitnaan ng karera:

 1. Chemical Engineering: Ang median na sahod sa kalagitnaan ng karera ay $120,000.
 2. Computer Engineering: $114,000.
 3. Aerospace Engineering: $112,000.
 4. Electrical Engineering: $109,000.
 5. Computer Science: $105,000.
 6. Mechanical Engineering: $105,000.
 7. Miscellaneous Physical Sciences: $104,000.
https://depositphotos.com/photo/team-of-programmers-working-in-office-287817442.html

Mahalaga ang Seguridad sa Trabaho

Para sa mga nag-aalala sa seguridad sa trabaho, ang mga kurso na ito ay mayroong mga napakababang rate ng kawalan ng trabaho:

 1. Miscellaneous Education: Rate ng kawalan ng trabaho ay lamang 0.60%.
 2. Nursing: 1.30%.
 3. Construction Services: 1.40%.
 4. Nutrition Sciences: 1.80%.
 5. General Education: 1.80%.
 6. Elementary Education: 1.80%.
https://depositphotos.com/photo/female-caregiver-with-cliboard-talking-with-sick-woman-350161292.html

Iwasan ang Pagiging Underemployed

Kung nais mong tiyakin ang trabahong full-time kaysa sa part-time, tingnan ang mga kurso na ito na mayroong pinakamababang rate ng underemployment (ibig sabihin, mas marami ang nagtatrabaho full-time kaysa part-time):

 1. Nursing: Rate ng underemployment ay lamang 10.10%.
 2. Pharmacy: 14.70%.
 3. Civil Engineering: 15.10%.
 4. Elementary Education: 15.20%.
 5. Electrical Engineering: 15.40%.

Panatilihin itong Simple

Para sa mga hindi nais magpatuloy sa graduate degree, ang mga kurso na ito ay mayroong napakababang rate ng pag-aangkin ng graduate degree:

 1. Construction Services: Tanging 9.90% ng mga nagtatrabaho ay mayroong graduate degree.
 2. Commercial Art & Graphic Design: 11.80%.
 3. Miscellaneous Technologies: 18.50%.
 4. Marketing: 18.60%.
 5. Advertising and Public Relations: 19.00%.

At narito ang isang mahusay na kurso para sa mga hindi gaano akademikong inclined – ang Construction Services ay isa sa mga maganda:

 • Ito ay nag-aalok ng respetableng sahod na may median na sahod sa simula ng karera na $60,000 (ranggo #12) at median na sahod sa kalagitnaan ng karera na $100,000 (ranggo #8).
 • Ang seguridad sa trabaho ay matatag, na may rate ng kawalan ng trabaho na lamang 1.40% (ranggo #3 sa pinakamababa) at rate ng underemployment na 17.70% (ranggo #8), na maari pa ring favorable.
 • Bukod dito, tanging 9.90% lamang ng mga nagtatapos ang nagpapatuloy ng master’s degree sa larangang ito, kaya’t ito ay lubos na makabuluhang kahit walang advanced degree.

Mga Larangang Iwasan

Kung nais mong mabuhay nang may kaligtasan sa pinansyal sa pamamagitan ng iyong sahod, nang hindi umaasa sa mga malalaking kabuhayan, tulad ng mana o suporta mula sa iyong mga magulang, mahalaga na maingat na isaalang-alang at marahil iwasan ang mga kurso sa kolehiyo na ito:

 • Sining: Rate ng kawalan ng trabaho ay umaabot sa 12.10%, at ang median na taunang sahod sa kalagitnaan ng karera ay $65,000.
 • Filosopiya: Rate ng kawalan ng trabaho ay umaabot sa 9.10%, at ang median na taunang sahod sa kalagitnaan ng karera ay $68,000.
 • Siyolohiya: Rate ng kawalan ng trabaho ay 9.00%, at ang median na taunang sahod sa kalagitnaan ng karera ay $61,000.
 • Pamahalaan at Agham ng Pamilya: Rate ng kawalan ng trabaho ay 8.90%, at ang median na taunang sahod sa kalagitnaan ng karera ay $60,000.
 • Midya: Rate ng kawalan ng trabaho ay 8.40%, at ang median na taunang sahod sa kalagitnaan ng karera ay $75,000.
https://depositphotos.com/photo/pupils-raising-their-hands-during-class-65567791.html
Nakakalungkot na ang mga guro sa early childhood at elementarya ay may pinakamababang kita pagkatapos ng kolehiyo sa Amerika.

Bukod dito, bagamat hindi mataas ang rate ng kawalan ng trabaho sa mga kursong ito, mababa ang antas ng kita, lalo na sa larangan ng edukasyon:

 1. Early Childhood Education: Bagamat ang rate ng kawalan ng trabaho ay lamang 3.10%, ang median na taunang sahod sa kalagitnaan ng karera ay lamang $43,000, na mas mababa kumpara sa mga sahod sa simula ng maraming iba pang industriya.
 2. Elementary Education: Ang rate ng kawalan ng trabaho ay lamang 1.80%, at maraming lugar sa bansa ang may kakulangan sa mga guro sa elementarya, ngunit ang median na taunang sahod sa kalagitnaan ng karera ay lamang $48,000 (ito ay marahil ang nagpapaliwanag sa kakulangan).
 3. General Education: Ang rate ng kawalan ng trabaho ay 1.80%, ngunit ang median na taunang sahod sa kalagitnaan ng karera ay lamang $51,000.
 4. Teolohiya at Pag-aaral ng Relihiyon: Ang rate ng kawalan ng trabaho ay 3.60%, ngunit ang median na taunang sahod sa kalagitnaan ng karera ay lamang $52,000.
 5. Serbisyong Panlipunan: Ang rate ng kawalan ng trabaho ay 3.00%, ang median na taunang sahod sa kalagitnaan ng karera ay $52,000.
 6. Espesyal na Edukasyon: Ang rate ng kawalan ng trabaho ay 2.70%, ang median na taunang sahod sa kalagitnaan ng karera ay $52,000.
 7. Sekundaryong Edukasyon: Ang rate ng kawalan ng trabaho ay 2.60%, ang median na taunang sahod sa kalagitnaan ng karera ay $52,000.

###

Kapag pumipili ng kurso, tandaan na hindi lamang ito tungkol sa mga numero; ang iyong mga interes at passion ang dapat na mag-gabay sa iyong desisyon. Gayunpaman, ang mga impormasyong ito ay maaring makatulong sa iyo na gumawa ng mabuting desisyon na tumutugma sa iyong mga layunin at pangarap.

Derek Yang

Ako'y isang imigrante sa East Coast kasama ang aking pamilya na nakatira sa isang maliit na bayan. Mahal ko ang klasikal na musika, nasisiyahan sa isang magandang tasa ng kape, at may hilig sa BMW. Naniniwala ako sa habambuhay na pag-aaral at naghahangad makipag-ugnayan sa inyo upang ibahagi ang ating mga karanasan sa buhay. Twitter: @mrderekyang.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

Hindi mo natagpuan ang hinahanap mo?
Subukan ang aming malakas na tool sa paghahanap!

Comments

Leave a Reply

Stock images sponsored by depositphotos.com