Bộ Nội vụ Hoa Kỳ thêm tám ngành học mới được công nhận để đủ điều kiện gia hạn STEM OPT

USCIS

EN ES Fil FR KO

Ngày 12 tháng 7, Bộ Nội vụ Hoa Kỳ đã thông báo trên Tờ Đăng ký Liên bang rằng Danh sách Chương trình Bậc cử nhân Được Chỉ định STEM sẽ bao gồm tám ngành học mới. Danh sách này được sử dụng để xác định xem sinh viên quốc tế F-1 có đủ điều kiện để gia hạn STEM OPT thêm 24 tháng sau khi kỳ OPT ban đầu kết thúc. Cập nhật danh sách này có nghĩa là sẽ có nhiều sinh viên hơn đủ điều kiện để gia hạn STEM OPT.

STEM OPT được áp dụng lần đầu vào năm 2016 và trước đó đã thêm 22 ngành học vào tháng 1 năm 2022. Đây là cập nhật lớn thứ hai, và tám ngành học mới được thêm vào là như sau:

Ngành học Mã CIP
Công nghệ/Kỹ thuật Vật liệu Composite
Composite Materials Technology/Technician
15.0617
Dân số học và Nghiên cứu Dân số
Demography and Population Studies
45.0501
Tâm lý Phát triển và Thanh thiếu niên
Developmental and Adolescent Psychology
42.2710
Tình báo không gian
Geospatial Intelligence
43.0407
Nghiên cứu Viện trường
Institutional Research
13.0608
Kiến trúc Cảnh quan
Landscape Architecture
04.0601
Ngôn ngữ học và Khoa học Máy tính
Linguistics and Computer Science
30.4801
Công nghệ/Kỹ thuật Kỹ thuật Máy tự động, Robot và Tự động hóa
Mechatronics, Robotics and Automation Engineering Technology/Technician
15.0407

Thông báo có tại đây: https://www.federalregister.gov/documents/2023/07/12/2023-14807/update-to-the-department-of-homeland-security-stem-designated-degree-program-list

Derek Yang

Tôi là một người nhập cư ở bờ biển Đông cùng với gia đình, sống trong một thị trấn nhỏ. Tôi yêu âm nhạc cổ điển, thích một tách cà phê ngon và có một niềm yêu thích đặc biệt dành cho BMW. Tôi tin vào việc học suốt đời và mong được kết nối với bạn để chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta. Twitter: @mrderekyang.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

Không tìm thấy những gì bạn muốn?
Vui lòng thử công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của chúng tôi.

Comments

Leave a Reply

Stock images sponsored by depositphotos.com