Về chúng tôi

Decent Picks được thành lập vào năm 2020. Chúng tôi có một nhóm biên tập trên khắp Bắc Mỹ và Nhật Bản. Chúng tôi cố gắng trở thành một nguồn nội dung mà bạn có thể tin tưởng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, vui lòng điền vào mẫu liên hệ bên dưới. Chúng tôi đánh giá cao thời gian của bạn.