GDP gần đây nhất của Hoa Kỳ và xếp hạng theo từng tiểu bang

Economy

EN ES Fil FR KO

Cục Phân tích Kinh tế (BEA) thường xuyên công bố dữ liệu về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ, bao gồm cả GDP danh nghĩa—không được điều chỉnh theo lạm phát—và GDP thực, được điều chỉnh theo lạm phát. GDP thực đóng vai trò là thước đo quan trọng để đánh giá sức khỏe tổng thể của nền kinh tế một quốc gia và nó đặc biệt có giá trị để theo dõi các xu hướng kinh tế theo thời gian. Bên dưới, bạn sẽ tìm thấy một loạt biểu đồ mà chúng tôi đã tập hợp bằng dữ liệu của BEA.

Những thay đổi về GDP thực tế trong 20 năm qua

Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế trong 20 năm qua

GDP thực tế của từng bang

Tỷ trọng GDP theo bang

Tăng trưởng GDP thực tế theo bang

So sánh GDP thực tế của bang

Bạn có thể nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần hoặc thậm chí theo thứ tự bảng chữ cái.

Derek Yang

Tôi là một người nhập cư ở bờ biển Đông cùng với gia đình, sống trong một thị trấn nhỏ. Tôi yêu âm nhạc cổ điển, thích một tách cà phê ngon và có một niềm yêu thích đặc biệt dành cho BMW. Tôi tin vào việc học suốt đời và mong được kết nối với bạn để chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta. Twitter: @mrderekyang.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

Không tìm thấy những gì bạn muốn?
Vui lòng thử công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của chúng tôi.

Comments

Leave a Reply

Stock images sponsored by depositphotos.com