Bây giờ bạn có thể sử dụng chương trình myProgress để theo dõi thời gian chờ đợi ước tính cho đơn xin EAD và đơn Xin cấp Giấy phép Di cư Tạm thời

USCIS

EN ES Fil FR KO

Vào ngày 12 tháng 7, USCIS thông báo rằng chương trình myProgress đã được mở rộng để bao gồm Form I-765 (Đơn xin Cấp phép làm việc) và Form I-131 (Đơn xin Tài liệu Du lịch).

Chương trình myProgress cung cấp thời gian chờ đợi ước tính cho các quá trình di cư cụ thể tại Hoa Kỳ. Bằng cách truy cập tài khoản trực tuyến của bạn, bạn có thể xem thông tin ước tính cá nhân cho các giai đoạn xử lý khác nhau, bao gồm quyết định cuối cùng về hồ sơ của bạn. Lưu ý quan trọng rằng những ngày này chỉ là ước tính và không đảm bảo. Thời gian xử lý thực tế có thể thay đổi.

Hiện tại, myProgress chỉ có sẵn cho những người nộp đơn theo các mẫu sau đây:

  • Form N-400 (Đơn xin Quốc tịch)
  • Form I-90 (Đơn xin Thay thẻ Cư trú Vĩnh viễn)
  • Form I-130 (Đơn xin Kêu gọi Người thân Nước ngoài)

Để xem thời gian ước tính, bạn phải có tài khoản trực tuyến USCIS. Nếu bạn nộp đơn điện tử hoặc liên kết nó bằng mã truy cập trực tuyến, bạn sẽ tìm thấy thông tin liên quan trong tab myProgress cho đơn đó. Tab myProgress cung cấp chi tiết như xác nhận đã nhận, tình trạng cuộc hẹn vân tay (nếu có) và quyết định về hồ sơ đang chờ của bạn.

Nếu bạn muốn yêu cầu thời gian xử lý ngoài thời gian bình thường, vui lòng kiểm tra trang web Thời gian Xử lý Hồ sơ để xác nhận khả năng của bạn.

Để xem thông báo của USCIS bằng tiếng Anh, vui lòng truy cập đường dẫn sau: https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-expands-myprogress-to-form-i-765-and-form-i-131

Chúng tôi đã cung cấp bản dịch bên dưới.

###

USCIS Mở rộng myProgress cho Form I-765 và Form I-131

Ngày phát hành: 12/07/2023

Cục Dân số và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) thông báo hôm nay rằng chúng tôi đang mở rộng myProgress (trước đây được gọi là thời gian xử lý cá nhân hóa) cho Form I-765, Đơn xin Cấp phép làm việc, và Form I-131, Đơn xin Tài liệu Du lịch.

myProgress cung cấp cho người nộp đơn khả năng truy cập, trong tài khoản trực tuyến của họ, để xem ước tính thời gian chờ đợi cho các cột mốc quan trọng trong hồ sơ của họ, bao gồm quyết định cuối cùng về hồ sơ của họ. Mặc dù các ước tính dựa trên các mẫu lịch sử của các hồ sơ tương tự, chúng không đảm bảo tốc độ, không thể xem xét tất cả các trở ngại xử lý độc đáo có thể xảy ra và có thể đánh giá thời gian xử lý thực sự sai lệch.

Ngoài Form I-765 và Form I-131, myProgress cũng có sẵn cho những người nộp đơn có tài khoản trực tuyến USCIS và nộp Form N-400, Đơn xin Quốc tịch; Form I-90, Đơn xin Thay thẻ Cư trú Vĩnh viễn; hoặc Form I-130, Đơn xin Kêu gọi Người thân Nước ngoài.

Để xem thời gian ước tính của hồ sơ, người nộp đơn phải tạo một tài khoản trực tuyến USCIS hoặc đăng nhập vào tài khoản của họ và chọn đơn đang chờ xử lý. Nếu họ nộp đơn điện tử hoặc liên kết một trong các mẫu áp dụng với tài khoản trực tuyến của họ bằng một mã truy cập trực tuyến, họ sẽ thấy một tab myProgress cho đơn đăng ký của họ. Tab myProgress hiển thị thời gian chờ đợi ước tính cho đến khi hồ sơ của họ được quyết định, cùng với một dấu check bên cạnh ba cột mốc khi chúng được hoàn thành:

  • Xác nhận hồ sơ đã được nhận;
  • Cuộc hẹn dịch vụ sinh trắc (nếu cần) đã hoàn thành; và
  • Quyết định về hồ sơ đang chờ.

Người nộp đơn vẫn cần truy cập trang web Kiểm tra Thời gian Xử lý Hồ sơ công khai để xác định xem họ có đủ điều kiện yêu cầu dịch vụ Xử lý Ngoài Thời gian Bình thường hay không.

Derek Yang

Tôi là một người nhập cư ở bờ biển Đông cùng với gia đình, sống trong một thị trấn nhỏ. Tôi yêu âm nhạc cổ điển, thích một tách cà phê ngon và có một niềm yêu thích đặc biệt dành cho BMW. Tôi tin vào việc học suốt đời và mong được kết nối với bạn để chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta. Twitter: @mrderekyang.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

Không tìm thấy những gì bạn muốn?
Vui lòng thử công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của chúng tôi.

Comments

Leave a Reply

Stock images sponsored by depositphotos.com