DALL-E: Tạo hình ảnh từ mô tả văn bản

Open AI
Andrew Neel / Pexels

EN ES Fil FR KO

DALL-E là một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được phát triển bởi OpenAI có khả năng tạo ra hình ảnh từ mô tả văn bản. Nó được công bố lần đầu vào tháng 1 năm 2021 và vẫn đang được phát triển. OpenAI là một công ty nghiên cứu phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2015 bởi Elon Musk, Sam Altman, Ilya Sutskever và những người khác.

[letsreview]

DALL-E làm gì?

DALL-E có thể tạo ra hình ảnh từ mô tả văn bản. Ví dụ, bạn có thể cung cấp cho nó một đoạn văn như sau:

3D render of a cute tropical fish in an aquarium on a dark blue background, digital art.

Điều này có nghĩa là “Hình ảnh 3D của một con cá trích dễ thương trong một bể cá trong suốt trên nền xanh đậm, nghệ thuật số.” Dưới đây là một hình ảnh được tạo ra từ yêu cầu đó; bạn có thể sao chép đoạn văn và thử ngay.

Các tính năng đáng chú ý

DALL-E có một số tính năng đáng chú ý, bao gồm:

  • Nó có thể tạo ra hình ảnh chất lượng cao từ mô tả văn bản.
  • Nó có thể tạo ra hình ảnh của nhiều đối tượng và cảnh quan khác nhau.
  • Nó có thể được sử dụng để tạo ra chân dung, cảnh quan và đối tượng chân thực.
  • Nó vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng đã được sử dụng để tạo ra nhiều hình ảnh đa dạng.

Các lựa chọn khác

Các đối thủ chính của DALL-E là các LLM khác có khả năng tạo ra hình ảnh từ mô tả văn bản, chẳng hạn như Midjourney, Stable Duffision.

Giá cả

Bạn cần mua “credit” để sử dụng DALL-E. Hiện tại, bạn có thể mua 115 credit với giá 15 đô la. Bạn có thể sử dụng “credit” để tạo ra hình ảnh thông qua mô tả văn bản hoặc yêu cầu chỉnh sửa/đa dạng. Credit chỉ được trừ khi có yêu cầu trả về hình ảnh; chúng sẽ không bị trừ khi xuất hiện cảnh báo hoặc thông báo lỗi.

DALL-E đã nhận được lời khen từ các nhà phê bình vì khả năng tạo ra hình ảnh chất lượng cao từ mô tả văn bản. Tuy nhiên, một số nhà phê bình đã đề cập đến mối lo ngại về khả năng DALL-E được sử dụng để tạo ra hình ảnh gây hại hoặc đánh lừa.

[ait-desc] Tạo hình ảnh từ mô tả văn bản
[ait-name] DALL-E
[ait-price] Paid

Derek Yang

Tôi là một người nhập cư ở bờ biển Đông cùng với gia đình, sống trong một thị trấn nhỏ. Tôi yêu âm nhạc cổ điển, thích một tách cà phê ngon và có một niềm yêu thích đặc biệt dành cho BMW. Tôi tin vào việc học suốt đời và mong được kết nối với bạn để chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta. Twitter: @mrderekyang.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

Không tìm thấy những gì bạn muốn?
Vui lòng thử công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của chúng tôi.

Comments

Leave a Reply

Stock images sponsored by depositphotos.com