Bing Image Creator: Trình tạo ảnh từ văn bản miễn phí do DALL-E của OpenAI cung cấp

Microsoft
Salvatore De Lellis / Pexels

EN ES FR KO

Bing Image Creator của Microsoft là một công cụ tạo ảnh từ văn bản được trang bị trí tuệ nhân tạo (cụ thể là được trang bị bởi DALL-E của OpenAI), được ra mắt vào tháng 3 năm 2023. Chỉ cần gõ một mô tả về bức ảnh (một “gợi ý”), nó sẽ tạo ra một hình ảnh dựa trên sự hiểu biết của nó.

[letsreview]

Các sản phẩm tương tự bao gồm Midjourney và Stable Diffusion. Midjourney cung cấp một phiên dùng thử miễn phí rất hạn chế, sau đó, giá bắt đầu từ 10 đô la mỗi tháng, trong khi Bing Image Creator hoàn toàn miễn phí. Bạn cần đăng ký một tài khoản Microsoft (miễn phí) để sử dụng Image Creator, nhưng bạn không cần phải trả tiền.

Image generated by Bing Image Creator
Image generated by Bing Image Creator
Image generated by Bing Image Creator

[ait-desc]Tạo hình ảnh từ các gợi ý văn bản

Derek Yang

Tôi là một người nhập cư ở bờ biển Đông cùng với gia đình, sống trong một thị trấn nhỏ. Tôi yêu âm nhạc cổ điển, thích một tách cà phê ngon và có một niềm yêu thích đặc biệt dành cho BMW. Tôi tin vào việc học suốt đời và mong được kết nối với bạn để chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta. Twitter: @mrderekyang.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

Không tìm thấy những gì bạn muốn?
Vui lòng thử công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của chúng tôi.

Comments

Leave a Reply

Stock images sponsored by depositphotos.com