DALL-E: Naglilikha ng mga Larawan mula sa mga Deskripsyon sa Teksto

Open AI
Andrew Neel / Pexels

EN ES FR KO VI

Ang DALL-E ay isang malaking modelo ng wika (LLM) na binuo ng OpenAI na kayang maglikha ng mga larawan mula sa mga deskripsyon sa teksto. Ito ay unang inihayag noong Enero 2021 at patuloy pa rin sa pag-unlad. Ang OpenAI ay isang hindi-pampublikong kompanya sa pananaliksik na itinatag noong 2015 nina Elon Musk, Sam Altman, Ilya Sutskever, at iba pa.

[letsreview]

Ano ang ginagawa ng DALL-E?

Ang DALL-E ay kayang maglikha ng mga larawan mula sa mga deskripsyon sa teksto. Halimbawa, puwede mong bigyan ito ng ganitong deskripsyon:

3D render of a cute tropical fish in an aquarium on a dark blue background, digital art.

Ibig sabihin, “3D render ng isang kaaya-ayang tropikal na isda sa isang aquarium sa ibabaw ng madilim na asul na background, digital art.” At sa ibaba ay isang larawan na nalikha gamit ang deskripsyon na ito; puwede mong kopyahin ang deskripsyon at subukan ito sa iyong sarili.

Mga Tampok na Tandaan

Mayroong ilang mga tampok na dapat pansinin ang DALL-E, kabilang ang:

  • Kayang maglikha ng mga larawan ng mataas na kalidad mula sa mga deskripsyon sa teksto.
  • Kayang maglikha ng mga larawan ng iba’t ibang uri ng mga bagay at eksena.
  • Magagamit ito sa paglikha ng mga tunay na retrato, tanawin, at mga bagay.
  • Ito ay patuloy pa rin sa pag-unlad, pero ito ay nagamit na upang maglikha ng iba’t ibang mga larawan.

Mga Alternatibo

Ang mga pangunahing katunggali ng DALL-E ay iba pang LLMs na kayang maglikha ng mga larawan mula sa mga deskripsyon sa teksto, tulad ng Midjourney, Stable Duffision.

Presyo

Kailangan mong bumili ng “credits” upang magamit ang DALL-E. Sa kasalukuyan, maaari kang bumili ng 115 credits sa halagang $15. Maaari mong gamitin ang “credits” upang maglikha ng mga larawan sa pamamagitan ng isang deskripsyon sa teksto, o gumawa ng isang kahilingan ng pag-edit/pagbabago. Ang mga credits ay ibabawas lamang para sa mga kahilingang naglilikha ng mga larawan; hindi ito ibabawas para sa mga babala o mga mensaheng may error.

Ang DALL-E ay pinuri ng mga kritiko dahil sa kakayahan nitong maglikha ng mga larawang may mataas na kalidad mula sa mga deskripsyon sa teksto. Gayunpaman, may ilang mga kritiko na nagpahayag ng mga pangamba tungkol sa potensyal ng DALL-E na magamit upang maglikha ng mga mapanganib o maling larawan.

[ait-desc] Naglilikha ng mga larawan mula sa mga paanyaya sa teksto
[ait-name] DALL-E
[ait-price] Paid

Derek Yang

Ako’y isang imigrante sa East Coast kasama ang aking pamilya na nakatira sa isang maliit na bayan. Mahal ko ang klasikal na musika, nasisiyahan sa isang magandang tasa ng kape, at may hilig sa BMW. Naniniwala ako sa habambuhay na pag-aaral at naghahangad makipag-ugnayan sa inyo upang ibahagi ang ating mga karanasan sa buhay. Twitter: @mrderekyang.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

Hindi mo natagpuan ang hinahanap mo?
Subukan ang aming malakas na tool sa paghahanap!

Comments

Leave a Reply

Stock images sponsored by depositphotos.com