ChatGPT: Chatbot AI Mạnh Mẽ Nhất Đến Thời Điểm Hiện Tại

ChatGPT AI
Matheus Bertelli / Pexels

EN ES Fil FR KO

ChatGPT là một chatbot được phát triển bởi OpenAI và ra mắt vào tháng 11 năm 2022. Đây là một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể tạo ra văn bản, trả lời câu hỏi, dịch ngôn ngữ và tạo ra nhiều nội dung sáng tạo khác như thơ, mã code, kịch bản, sáng tác âm nhạc, email và thư. Nó có ứng dụng trong các trợ lý thông minh, giáo dục trực tuyến, tự thúc đẩy và học tập, viết sáng tạo, viết và kiểm tra mã code, dịch vụ khách hàng ảo và nhiều hơn nữa.

[ait-desc] Chatbot AI Mạnh Mẽ Nhất Đến Thời Điểm Hiện Tại
[ait-name] ChatGPT
[ait-price] Freemium

[letsreview]

ChatGPT, chatbot AI mạnh mẽ nhất hiện có, sử dụng mô hình GPT của OpenAI. Người dùng miễn phí có truy cập vào phiên bản GPT-3.5 cũ, trong khi người dùng ChatGPT Plus trả $20 mỗi tháng có thể sử dụng phiên bản GPT-4.0 mới hơn. Tuy nhiên, vẫn có một giới hạn 25 cuộc trò chuyện trong khoảng ba giờ đồng hồ cho người dùng ChatGPT Plus. Người đăng ký cũng được tận hưởng thời gian phản hồi nhanh hơn, ổn định hơn và truy cập sớm vào các tính năng và khả năng mới. Ngoài phiên bản web, ChatGPT cũng ra mắt ứng dụng iOS vào tháng 5 năm 2023.

Mặc dù ChatGPT không hoàn hảo và đôi khi có thể tạo ra thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm, ngay cả một cách nghiêm túc, nó vẫn có thể được sử dụng để tăng cường hiệu suất và năng suất. Tuy nhiên, rất quan trọng để sử dụng các phương tiện khác để xác minh thông tin được tạo ra bởi ChatGPT.

Derek Yang

Tôi là một người nhập cư ở bờ biển Đông cùng với gia đình, sống trong một thị trấn nhỏ. Tôi yêu âm nhạc cổ điển, thích một tách cà phê ngon và có một niềm yêu thích đặc biệt dành cho BMW. Tôi tin vào việc học suốt đời và mong được kết nối với bạn để chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta. Twitter: @mrderekyang.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

Không tìm thấy những gì bạn muốn?
Vui lòng thử công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của chúng tôi.

Comments

Leave a Reply

Stock images sponsored by depositphotos.com