ChatGPT: Chatbot AI Mạnh Mẽ Nhất Đến Thời Điểm Hiện Tại

ChatGPT là một chatbot được phát triển bởi OpenAI và ra mắt vào tháng 11 năm 2022. Đây là một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể tạo ra văn bản, trả lời câu hỏi, dịch ngôn ngữ và tạo ra nhiều nội dung sáng tạo khác như thơ, mã code, kịch bản, sáng tác âm nhạc, email và thư. Nó có ứng dụng trong các trợ lý thông minh, giáo dục trực tuyến, tự thúc đẩy và học tập, viết sáng tạo, viết và kiểm tra mã code, dịch vụ khách hàng ảo và nhiều hơn nữa.

Name
ChatGPT
Website
Category
ChatBot, Productivity
Price
Freemium

[ait-name] ChatGPT
[ait-price] Freemium
[ait-tag] Productivity, ChatBot

[ait-desc] Chatbot AI Mạnh Mẽ Nhất Đến Thời Điểm Hiện Tại

ChatGPT, chatbot AI mạnh mẽ nhất hiện có, sử dụng mô hình GPT của OpenAI. Người dùng miễn phí có truy cập vào phiên bản GPT-3.5 cũ, trong khi người dùng ChatGPT Plus trả $20 mỗi tháng có thể sử dụng phiên bản GPT-4.0 mới hơn. Tuy nhiên, vẫn có một giới hạn 25 cuộc trò chuyện trong khoảng ba giờ đồng hồ cho người dùng ChatGPT Plus. Người đăng ký cũng được tận hưởng thời gian phản hồi nhanh hơn, ổn định hơn và truy cập sớm vào các tính năng và khả năng mới. Ngoài phiên bản web, ChatGPT cũng ra mắt ứng dụng iOS vào tháng 5 năm 2023.

Mặc dù ChatGPT không hoàn hảo và đôi khi có thể tạo ra thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm, ngay cả một cách nghiêm túc, nó vẫn có thể được sử dụng để tăng cường hiệu suất và năng suất. Tuy nhiên, rất quan trọng để sử dụng các phương tiện khác để xác minh thông tin được tạo ra bởi ChatGPT.

Công cụ AI Thêm

Dưới đây là những công cụ AI khác mà chúng tôi đã chọn. Bạn có thể tìm kiếm bằng từ khóa hoặc duyệt qua từng danh mục. Bạn cũng có thể sắp xếp chúng theo số lượng "Lượt xem", "Thích" hoặc đánh giá của người đọc.

Bố trí ảnh passport và visa của bạn trên giấy ảnh 4x6
#Productivity #Free
Chatbot AI Mạnh Mẽ Nhất Đến Thời Điểm Hiện Tại
#ChatBot #Productivity #Freemium
Tạo và trò chuyện với chatbot AI
#Entertainment #Productivity #Freemium
Viết nội dung gốc dạng dài bằng 26 ngôn ngữ
#Writing #Paid #Free Trial