Gói điện thoại di động giá rẻ tốt nhất năm 2023 ở Hoa Kỳ

Mobile Phone Cell Phone Plans

EN ES Fil FR KO

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp các gói di động từ ba nhà mạng lớn ở Hoa Kỳ (T-Mobile, AT&T, Verizon) và các Nhà khai thác Mạng Di động Ảo (MVNO) có uy tín. Các gói được sắp xếp theo chi phí hàng tháng trên mỗi dòng và bạn có thể lọc chúng theo nhiều cách khác nhau để nhanh chóng tìm thấy gói di động đáp ứng yêu cầu của mình.

Gói di động rẻ nhất

Bảng dưới đây được sắp xếp theo giá mỗi dòng. Bạn có thể lọc kết quả bằng cách sử dụng các hộp kiểm trong mỗi nhóm. Ví dụ: bạn có thể chọn mạng của nhà cung cấp dịch vụ ưa thích của mình—hoặc bỏ chọn chúng nếu bạn không có tùy chọn nào.

Điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi chỉ tính dữ liệu “tốc độ cao”, tức là dữ liệu 4G/5G, trong tính toán của chúng tôi. Một số nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo các gói của họ là “không giới hạn” nhưng bao gồm dòng chữ in nhỏ nêu rõ “sau XX GB dữ liệu tốc độ cao, tốc độ sẽ giảm” hoặc “dữ liệu 2G/3G tốc độ thấp không giới hạn sau xx GB.” Chúng tôi coi điều này là sai lệch nên chúng tôi không đưa dữ liệu “tốc độ thấp” như vậy vào phân tích của mình.

Mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ
Dữ liệu tốc độ cao (GB)
Thời gian đàm thoại (Phút)
Phương thức thanh toán
Số dòng
Phạm vi chi phí ($)
T-Mobile, AT&T, Verizon0-2GB, 2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data0-100, 300+, Unlimited MinutesMonthly, Quarterly, Semi-Annual, Annual, Postpaid1, 2, 3, 4, 5Tello, Mint Mobile, AT&T, Boost Mobile, Cricket Wireless, Lyca Mobile, Metro, Net10 Wireless, RedPocket, Simple Mobile, Straight Talk, T-Mobile, Total by Verizon, Twigby, Ultra Mobile, Verizon, Visible5-10, 11-19, 20-29, 30-40, 40+0.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 0GB ở mức $ 5/tháng
 • 100 phút thời gian nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
order now
T-Mobile0-2GB0-100Monthly1Tello5-105.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 500MB ở mức $ 5/tháng
 • 0 phút thời gian nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB0-100Monthly1Tello5-105.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 500MB ở mức $ 60/12 tháng
 • $ 5/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm RedPocket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Nói chuyện miễn phí và nhắn tin cho hơn 80 quốc gia + chuyển vùng ở Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
AT&T0-2GB300+, Unlimited MinutesAnnual1RedPocket5-105.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 0GB ở mức $ 6/tháng
 • 300 phút thời gian nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
order now
T-Mobile0-2GB300+Monthly1Tello5-106.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 500MB ở mức $ 6/tháng
 • 100 phút thời gian nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB0-100Monthly1Tello5-106.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 1GB ở mức $ 6/tháng
 • 0 phút thời gian nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB0-100Monthly1Tello5-106.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 500MB ở mức $ 7/tháng
 • 300 phút thời gian nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB300+Monthly1Tello5-107.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 1GB ở mức $ 7/tháng
 • 100 phút thời gian nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB0-100Monthly1Tello5-107.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 0GB ở mức $ 7/tháng
 • 500 phút thời gian nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
order now
T-Mobile0-2GB300+Monthly1Tello5-107.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 500MB ở mức 8 đô la/tháng
 • 500 phút thời gian nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB300+Monthly1Tello5-108.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 1GB ở mức $ 8/tháng
 • 300 phút thời gian nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB300+Monthly1Tello5-108.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 0GB ở mức $ 8/tháng
 • Thời gian nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn với hơn 60 quốc gia
order now
T-Mobile0-2GB300+, Unlimited MinutesMonthly1Tello5-108.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 1GB ở mức 100/12 tháng
 • $ 8,33/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tăng cường kế hoạch hàng năm di động
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Cũng sử dụng mạng AT & T
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Chỉ có khách hàng mới
order now
T-Mobile0-2GB300+, Unlimited MinutesAnnual1Boost Mobile5-108.33
 • Dữ liệu tốc độ cao 500MB ở mức $ 9/tháng
 • Thời gian nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn với hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB300+, Unlimited MinutesMonthly1Tello5-109.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 1GB ở mức $ 9/tháng
 • 500 phút thời gian nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB300+Monthly1Tello5-109.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 2GB ở mức $ 10/tháng
 • 0 phút thời gian nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB, 2GB+0-100Monthly1Tello5-1010.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 1GB ở mức $ 10/tháng
 • Thời gian nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn với hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB300+, Unlimited MinutesMonthly1Tello5-1010.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 250MB ở mức $ 120/12 tháng
 • $ 10/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile0-2GB300+, Unlimited MinutesAnnual1Lyca Mobile5-1010.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 1GB ở mức $ 10/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước RedPocket
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện miễn phí và nhắn tin cho hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
Verizon0-2GB300+, Unlimited MinutesMonthly1RedPocket5-1010.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 1GB ở mức $ 10/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước RedPocket
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện miễn phí và nhắn tin cho hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile0-2GB300+, Unlimited MinutesMonthly1RedPocket5-1010.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 1GB ở mức $ 10/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước RedPocket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện miễn phí và nhắn tin cho hơn 80 quốc gia + chuyển vùng ở Mexico/Canada
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
AT&T0-2GB300+, Unlimited MinutesMonthly1RedPocket5-1010.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 0GB ở mức $ 10/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Twigby
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • $ 5/tháng trong 3 tháng đầu tiên
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
Verizon0-2GB300+, Unlimited MinutesMonthly1Twigby5-1010.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 250MB ở mức $ 120/12 tháng
 • $ 10/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 8,50/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB300+, Unlimited MinutesAnnual1Ultra Mobile5-1010.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 2GB ở mức $ 11/tháng
 • 100 phút thời gian nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB, 2GB+0-100Monthly1Tello11-1911.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 250MB ở mức $ 66/6 tháng
 • $ 11/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 6 tháng của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile0-2GB300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Lyca Mobile11-1911.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 250MB ở mức $ 66/6 tháng
 • $ 11/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 9,35/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Ultra Mobile11-1911.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 2GB ở mức $ 12/tháng
 • 300 phút thời gian nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB, 2GB+300+Monthly1Tello11-1912.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 2GB ở mức $ 144/12 tháng
 • $ 12/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile0-2GB, 2GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Lyca Mobile11-1912.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 2GB ở mức $ 13/tháng
 • 500 phút thời gian nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB, 2GB+300+Monthly1Tello11-1913.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 250MB ở mức 39/3 tháng
 • $ 13/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng quý di động Lyca
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile0-2GB300+, Unlimited MinutesQuarterly1Lyca Mobile11-1913.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 250MB ở mức 39/3 tháng
 • $ 13/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 11,05/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB300+, Unlimited MinutesQuarterly1Ultra Mobile11-1913.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 168/12 tháng
 • $ 14/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tăng cường kế hoạch hàng năm di động
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Cũng sử dụng mạng AT & T
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Chỉ có khách hàng mới
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Boost Mobile11-1914.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 2GB ở mức $ 14/tháng
 • Thời gian nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn với hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB, 2GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Tello11-1914.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 2GB ở mức $ 168/12 tháng
 • $ 14/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 11,90/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • $ 1,5/tháng Tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile0-2GB, 2GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Ultra Mobile11-1914.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 15/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Boost Kế hoạch trả trước di động
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Cũng sử dụng mạng AT & T
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Chỉ có khách hàng mới
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Boost Mobile11-1915.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 45/3 tháng
 • $ 15/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Boost Kế hoạch hàng quý di động
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 3 tháng, 1 dòng
 • Cũng sử dụng mạng AT & T
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Chỉ có khách hàng mới
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Boost Mobile11-1915.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 15/tháng
 • 0 Thời gian nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+0-100Monthly1Tello11-1915.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 250MB ở mức $ 15/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước di động Lyca
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile0-2GB300+, Unlimited MinutesMonthly1Lyca Mobile11-1915.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 2GB ở mức $ 90/6 tháng
 • $ 15/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 6 tháng của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile0-2GB, 2GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Lyca Mobile11-1915.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 150/3 tháng
 • $ 25/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 2 dòng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 2 dòng
 • Quý đầu tiên $ 90 ($ 15/tháng/dòng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly2Mint Mobile11-1915.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 225/3 tháng
 • $ 25/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 3 dòng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 3 dòng
 • Quý đầu tiên $ 135 ($ 15/tháng/dòng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly3Mint Mobile11-1915.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 300/3 tháng
 • $ 25/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 4 dòng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 4 dòng
 • Quý đầu tiên $ 180 ($ 15/tháng/dòng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly4Mint Mobile11-1915.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 375/3 tháng
 • $ 25/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 5 dòng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 5 dòng
 • Quý đầu tiên $ 225 ($ 15/tháng/dòng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly5Mint Mobile11-1915.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 180/12 tháng
 • $ 15/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm của Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 12 tháng, 1 dòng
 • Khách hàng mới có thể mua 3 tháng đầu tiên với giá $ 45 ($ 15/tháng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Mint Mobile11-1915.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 180/12 tháng
 • $ 15/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm RedPocket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Nói chuyện miễn phí và nhắn tin cho hơn 80 quốc gia + chuyển vùng ở Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
AT&T2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1RedPocket11-1915.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 1GB ở mức $ 15/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Twigby
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • $ 5/tháng trong 3 tháng đầu tiên
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
Verizon0-2GB300+, Unlimited MinutesMonthly1Twigby11-1915.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 2GB ở mức $ 90/6 tháng
 • $ 15/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 12,75/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • $ 1,5/tháng Tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile0-2GB, 2GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Ultra Mobile11-1915.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 250MB ở mức $ 15/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 12,75/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile0-2GB300+, Unlimited MinutesMonthly1Ultra Mobile11-1915.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức 16 đô la/tháng
 • 100 phút nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+0-100Monthly1Tello11-1916.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 2GB ở mức $ 48/3 tháng
 • $ 16/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng quý di động Lyca
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile0-2GB, 2GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Lyca Mobile11-1916.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 3GB ở mức $ 192/12 tháng
 • $ 16/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Lyca Mobile11-1916.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 2GB ở mức $ 48/3 tháng
 • $ 16/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 13,60/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • $ 1,5/tháng Tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile0-2GB, 2GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Ultra Mobile11-1916.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 17/tháng
 • 300 phút nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+Monthly1Tello11-1917.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 3GB ở mức $ 102/6 tháng
 • $ 17/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 6 tháng của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Lyca Mobile11-1917.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 18/tháng
 • 500 phút nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+Monthly1Tello11-1918.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức 90 đô la/tháng
 • $ 18/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 5GB AT & T 5-Line (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng tháng, 5 dòng
 • Dữ liệu không giới hạn với tốc độ giảm sau 5GB
 • Dữ liệu chưa sử dụng cuộn qua tháng tới
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly5AT&T11-1918.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 3GB ở mức $ 54/3 tháng
 • $ 18/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng quý di động Lyca
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Lyca Mobile11-1918.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 19/tháng
 • Thời gian nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn với hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Tello11-1919.00
 • Dữ liệu cấp cao 2GB ở mức $ 19/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước di động Lyca
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
 • Khách hàng mới nhận được 6 tháng đầu tiên ở mức 5 đô la/tháng với tự động gia hạn
order now
T-Mobile0-2GB, 2GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Lyca Mobile11-1919.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 2GB ở mức $ 19/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 16,15/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • $ 1,5/tháng Tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile0-2GB, 2GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Ultra Mobile11-1919.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 240/12 tháng
 • $ 20/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tăng cường kế hoạch hàng năm di động
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Cũng sử dụng mạng AT & T
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Boost Mobile20-2920.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức $ 20/tháng
 • 0 phút nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+0-100Monthly1Tello20-2920.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 80/tháng
 • $ 20/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 5GB AT & T 4 dòng (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng tháng, 4 dòng
 • Dữ liệu không giới hạn với tốc độ giảm sau 5GB
 • Dữ liệu chưa sử dụng cuộn qua tháng tới
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly4AT&T20-2920.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 210/3 tháng
 • $ 35/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 2 dòng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 2 dòng
 • Quý đầu tiên $ 120 ($ 20/tháng/dòng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly2Mint Mobile20-2920.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 315/3 tháng
 • $ 35/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 3 dòng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 3 dòng
 • Quý đầu tiên $ 180 ($ 20/tháng/dòng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly3Mint Mobile20-2920.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 420/3 tháng
 • $ 35/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 4 dòng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 4 dòng
 • Quý đầu tiên $ 240 ($ 20/tháng/dòng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly4Mint Mobile20-2920.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 525/3 tháng
 • $ 35/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 5 dòng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 5 dòng
 • Quý đầu tiên $ 300 ($ 20/tháng/dòng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly5Mint Mobile20-2920.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 240/12 tháng
 • $ 20/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm của Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Khách hàng mới có thể mua quý đầu tiên với giá $ 60 ($ 20/tháng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Mint Mobile20-2920.00
 • Dữ liệu cấp cao 5GB ở mức $ 120/6 tháng
 • $ 20/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 6 tháng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Khách hàng mới có thể mua 3 tháng đầu tiên với giá $ 45 ($ 15/tháng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Mint Mobile20-2920.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 2GB ở mức $ 20/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước không dây Net10
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 15 số)
order now
Verizon0-2GB, 2GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Net10 Wireless20-2920.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 20/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước RedPocket
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện miễn phí và nhắn tin cho hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
Verizon2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1RedPocket20-2920.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 20/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước RedPocket
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện miễn phí và nhắn tin cho hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1RedPocket20-2920.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 20/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước RedPocket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện miễn phí và nhắn tin cho hơn 80 quốc gia + chuyển vùng ở Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
AT&T2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1RedPocket20-2920.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 300/12 tháng
 • $ 25/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm RedPocket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Nói chuyện miễn phí với hơn 80 quốc gia + chuyển vùng ở Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1RedPocket20-2920.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 0GB ở mức $ 20/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • T-Mobile Unlimited Talk & Text Plan (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 1 dòng
 • Phí hàng tháng bao gồm thuế/phí, nhắn tin không giới hạn
 • Có sẵn tại cửa hàng hoặc qua điện thoại với phí kích hoạt $ 35
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho Mexico/Canada
 • Văn bản không giới hạn cho hơn 215 quốc gia
order now
T-Mobile0-2GB300+, Unlimited MinutesPostpaid1T-Mobile20-2920.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 4GB ở mức $ 20/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Twigby
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • $ 10/tháng trong 3 tháng đầu tiên
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
Verizon2GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Twigby20-2920.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 3GB ở mức $ 240/12 tháng
 • $ 20/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 17/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • $ 1,5/tháng Tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Ultra Mobile20-2920.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức $ 21/tháng
 • 100 phút nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+0-100Monthly1Tello20-2921.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 3GB ở mức $ 105/tháng
 • $ 21/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 5 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+300+, Unlimited MinutesMonthly5Simple Mobile20-2921.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 3GB ở mức $ 126/6 tháng
 • $ 21/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 17,85/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • $ 1,5/tháng Tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Ultra Mobile20-2921.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 3GB ở mức $ 85/tháng
 • $ 21,25/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 4 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+300+, Unlimited MinutesMonthly4Simple Mobile20-2921.25
 • Dữ liệu tốc độ cao 3GB ở mức $ 65/tháng
 • $ 21,67/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 3 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+300+, Unlimited MinutesMonthly3Simple Mobile20-2921.67
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức $ 22/tháng
 • 300 phút nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+Monthly1Tello20-2922.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 110/tháng
 • $ 22/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 5 dòng trả trước RedPocket
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Phí kích hoạt bổ sung $ 40 cho tháng đầu tiên
 • Nói chuyện miễn phí với hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly5RedPocket20-2922.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 110/tháng
 • $ 22/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 5 dòng trả trước RedPocket
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Phí kích hoạt bổ sung $ 40 cho tháng đầu tiên
 • Nói chuyện miễn phí với hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly5RedPocket20-2922.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 110/tháng
 • $ 22/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 5 dòng trả trước RedPocket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Phí kích hoạt bổ sung $ 40 cho tháng đầu tiên
 • Nói chuyện miễn phí với hơn 80 quốc gia + chuyển vùng ở Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly5RedPocket20-2922.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 3GB ở mức $ 66/3 tháng
 • $ 22/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 18,70/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • $ 1,5/tháng Tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Ultra Mobile20-2922.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 90/tháng
 • $ 22,50/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Redpocket trả trước kế hoạch gia đình 4 dòng
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Phí kích hoạt $ 30 bổ sung cho tháng đầu tiên
 • Nói chuyện miễn phí với hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly4RedPocket20-2922.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 90/tháng
 • $ 22,50/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Redpocket trả trước kế hoạch gia đình 4 dòng
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Phí kích hoạt $ 30 bổ sung cho tháng đầu tiên
 • Nói chuyện miễn phí với hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly4RedPocket20-2922.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 90/tháng
 • $ 22,50/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Redpocket trả trước kế hoạch gia đình 4 dòng
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Phí kích hoạt $ 30 bổ sung cho tháng đầu tiên
 • Nói chuyện miễn phí với hơn 80 quốc gia + chuyển vùng ở Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly4RedPocket20-2922.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức $ 23/tháng
 • 500 phút nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+Monthly1Tello20-2923.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 3GB ở mức $ 23/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Lyca Mobile trả trước NLAN
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Lyca Mobile20-2923.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 6GB ở mức $ 276/12 tháng
 • $ 23/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Lyca Mobile20-2923.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 70/tháng
 • $ 23,33/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 5GB AT & T 3 dòng (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng tháng, 3 dòng
 • Dữ liệu không giới hạn với tốc độ giảm sau 5GB
 • Dữ liệu chưa sử dụng cuộn qua tháng tới
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly3AT&T20-2923.33
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 70/tháng
 • $ 23,33/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • RedPocket Kế hoạch gia đình 3 dòng trả trước
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Phí kích hoạt $ 20 bổ sung cho tháng đầu tiên
 • Nói chuyện miễn phí với hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly3RedPocket20-2923.33
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 70/tháng
 • $ 23,33/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • RedPocket Kế hoạch gia đình 3 dòng trả trước
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Phí kích hoạt $ 20 bổ sung cho tháng đầu tiên
 • Nói chuyện miễn phí với hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly3RedPocket20-2923.33
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 70/tháng
 • $ 23,33/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • RedPocket Kế hoạch gia đình 3 dòng trả trước
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Phí kích hoạt $ 20 bổ sung cho tháng đầu tiên
 • Nói chuyện miễn phí với hơn 80 quốc gia + chuyển vùng ở Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly3RedPocket20-2923.33
 • Dữ liệu tốc độ cao 3GB ở mức 23,75 đô la/tháng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 25/tháng
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Simple Mobile20-2923.75
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức $ 24/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn với hơn 60 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Tello20-2924.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 6GB ở mức $ 144/6 tháng
 • $ 24/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 6 tháng của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Lyca Mobile20-2924.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 120/tháng
 • $ 24/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch thiết yếu 5 người T-Mobile (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 5 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 160/tháng
 • Dữ liệu ưu tiên 50GB
 • Điểm nóng di động 3G tốc độ không giới hạn
 • Hỗ trợ video định nghĩa tiêu chuẩn (480p)
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Các cuộc gọi, văn bản và dữ liệu tốc độ thấp không giới hạn (lên tới 128kbps) ở Mexico/Canada
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid5T-Mobile20-2924.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 3GB ở mức $ 24/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 24,40/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • $ 1,5/tháng Tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Ultra Mobile20-2924.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 24,50/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước di động Lyca
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
 • Đây là mức giá năm đầu tiên cho khách hàng mới với tự động gia hạn
 • Sau đó, $ 49/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Lyca Mobile20-2924.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 30GB ở mức $ 25/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Boost Kế hoạch trả trước di động
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Cũng sử dụng mạng AT & T
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 35/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Boost Mobile20-2925.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 30GB ở mức $ 300/12 tháng
 • $ 25/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tăng cường kế hoạch hàng năm di động
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Điểm nóng di động 12GB
 • Cũng sử dụng mạng AT & T
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Boost Mobile20-2925.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 50/tháng
 • $ 25/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 5GB AT & T 2-Line (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng tháng, 2 dòng
 • Dữ liệu không giới hạn với tốc độ giảm sau 5GB
 • Dữ liệu chưa sử dụng cuộn qua tháng tới
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly2AT&T20-2925.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 16GB ở mức $ 300/12 tháng
 • $ 25/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm AT & T 16GB (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng năm, 1 dòng
 • Dữ liệu tốc độ thấp không giới hạn sau 16GB
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho Mexico/Canada
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1AT&T20-2925.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 100 đô la/tháng
 • $ 25/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 4 dòng không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Mexico và Canada chuyển vùng và gọi/nhắn tin trong/giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada
 • Các văn bản không giới hạn từ Hoa Kỳ đến 37 quốc gia
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly4Cricket Wireless20-2925.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 125/tháng
 • $ 25/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 5 dòng không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Mexico và Canada chuyển vùng và gọi/nhắn tin trong/giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada
 • Các văn bản không giới hạn từ Hoa Kỳ đến 37 quốc gia
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly5Cricket Wireless20-2925.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 6GB ở mức $ 75/3 tháng
 • $ 25/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng quý di động Lyca
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Lyca Mobile20-2925.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 9GB ở mức $ 300/12 tháng
 • $ 25/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Lyca Mobile20-2925.00
 • Dữ liệu cao 20GB ở mức $ 270/3 tháng
 • $ 45/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 2 dòng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 2 dòng
 • Quý đầu tiên $ 150 ($ 25/tháng/dòng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly2Mint Mobile20-2925.00
 • Dữ liệu cao 20GB ở mức $ 405/3 tháng
 • $ 45/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 3 dòng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 3 dòng
 • Quý đầu tiên $ 225 ($ 25/tháng/dòng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly3Mint Mobile20-2925.00
 • Dữ liệu cao 20GB ở mức $ 540/3 tháng
 • $ 45/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 4 dòng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 4 dòng
 • Quý đầu tiên $ 300 ($ 25/tháng/dòng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly4Mint Mobile20-2925.00
 • Dữ liệu cao 20GB ở mức $ 675/3 tháng
 • $ 45/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 5 dòng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 5 dòng
 • Quý đầu tiên $ 375 ($ 25/tháng/dòng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly5Mint Mobile20-2925.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 300/12 tháng
 • $ 25/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm của Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Khách hàng mới có thể mua quý đầu tiên với giá $ 75 ($ 25/tháng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Mint Mobile20-2925.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 150/6 tháng
 • $ 25/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Mint Mobile 6 tháng NLAN
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Khách hàng mới có thể mua quý đầu tiên với giá $ 60 ($ 20/tháng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Mint Mobile20-2925.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 75/3 tháng
 • $ 25/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Quý đầu tiên $ 45 ($ 15/tháng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Mint Mobile20-2925.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 50/tháng
 • $ 25/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • RedPocket Kế hoạch gia đình 2 dòng trả trước
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Phí kích hoạt $ 10 bổ sung cho tháng đầu tiên
 • Nói chuyện miễn phí với hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly2RedPocket20-2925.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 50/tháng
 • $ 25/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • RedPocket Kế hoạch gia đình 2 dòng trả trước
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Phí kích hoạt $ 10 bổ sung cho tháng đầu tiên
 • Nói chuyện miễn phí với hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly2RedPocket20-2925.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 50/tháng
 • $ 25/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • RedPocket Kế hoạch gia đình 2 dòng trả trước
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Phí kích hoạt $ 10 bổ sung cho tháng đầu tiên
 • Nói chuyện miễn phí với hơn 80 quốc gia + chuyển vùng ở Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly2RedPocket20-2925.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 7GB ở mức $ 25/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Twigby
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • $ 15/tháng trong 3 tháng đầu tiên
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
Verizon2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Twigby20-2925.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 6GB ở mức $ 300/12 tháng
 • $ 25/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 21,25/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • $ 5/tháng tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Ultra Mobile20-2925.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức $ 130/tháng
 • $ 26/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 5 dòng không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Khách hàng mới được Mexico và Canada chuyển vùng và gọi/nhắn tin trong/giữa Hoa Kỳ, Mexico & Canada
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly5Cricket Wireless20-2926.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 130/tháng
 • $ 26/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 5 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly5Simple Mobile20-2926.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 105/tháng
 • $ 26,25/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 4 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly4Simple Mobile20-2926.25
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 105/tháng
 • $ 26,25/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch cần thiết 4 người T-Mobile (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 4 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không thì $ 140/tháng
 • Dữ liệu ưu tiên 50GB
 • Điểm nóng di động 3G tốc độ không giới hạn
 • Hỗ trợ video định nghĩa tiêu chuẩn (480p)
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Các cuộc gọi, văn bản và dữ liệu tốc độ thấp không giới hạn (lên tới 128kbps) ở Mexico/Canada
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid4T-Mobile20-2926.25
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 80/tháng
 • $ 26,67/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 3 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly3Simple Mobile20-2926.67
 • Dữ liệu tốc độ cao 6GB ở mức $ 162/6 tháng
 • $ 27/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 22,95/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • $ 5/tháng tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Ultra Mobile20-2927.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 135/tháng
 • $ 27/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch chào mừng không giới hạn 5 dòng Verizon (trả sau)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Trả sau, 5 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không +$ 10/tháng/dòng
 • Không bao gồm điểm nóng di động không bao gồm
 • Hỗ trợ video SD 480p
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 40/tháng
 • Walmart+ bao gồm ($ 10/tháng/tắt nếu bạn không muốn nó)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid5Verizon30-4027.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức $ 110/tháng
 • $ 27,50/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 4 dòng không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 4 ines
 • Khách hàng mới được Mexico và Canada chuyển vùng và gọi/nhắn tin trong/giữa Hoa Kỳ, Mexico & Canada
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly4Cricket Wireless20-2927.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức 55 đô la/tháng
 • $ 27,50/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 2 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly2Simple Mobile20-2927.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 140/tháng
 • $ 28/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 15GB AT & T 5 (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng tháng, 5 dòng
 • Dữ liệu không giới hạn ở tốc độ giảm sau 15GB
 • Dữ liệu chưa sử dụng cuộn qua tháng tới
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản & sử dụng dữ liệu kế hoạch trong và giữa Hoa Kỳ, Mexico & Canada (chỉ 5G ở Hoa Kỳ). Tốc độ dữ liệu 2G có thể áp dụng
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly5AT&T20-2928.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 9GB ở mức $ 168/6 tháng
 • $ 28/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 6 tháng của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Lyca Mobile20-2928.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 140/tháng
 • $ 28/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 5 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly5Simple Mobile20-2928.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 6GB ở mức $ 87/3 tháng
 • $ 29/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 24,65/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • $ 5/tháng tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Ultra Mobile20-2928.00
 • Dữ liệu cao 5GB ở mức $ 28,5/tháng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 30/tháng
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Simple Mobile20-2928.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 28,5/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng số theo kế hoạch trả trước của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 30/tháng
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho Mexico/Canada (đến 21 số)
order now
Verizon2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Total by Verizon20-2928.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 57/tháng
 • $ 28,50/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng cộng bởi Kế hoạch trả trước 2 dòng của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 60/tháng
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho Mexico/Canada (đến 21 số)
order now
Verizon2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly2Total by Verizon20-2928.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 85,5/tháng
 • $ 28,50/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng số bởi Kế hoạch trả trước 3 dòng của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 90/tháng
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho Mexico/Canada (đến 21 số)
order now
Verizon2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly3Total by Verizon20-2928.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 114/tháng
 • $ 28,50/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng số bởi Kế hoạch trả trước 4 dòng của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 120/tháng
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho Mexico/Canada (đến 21 số)
order now
Verizon2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly4Total by Verizon20-2928.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 142,5/tháng
 • $ 28,50/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng số bởi Kế hoạch trả trước 5 dòng của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 150/tháng
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho Mexico/Canada (đến 21 số)
order now
Verizon2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly5Total by Verizon20-2928.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 115/tháng
 • $ 28,75/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 4 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly4Simple Mobile20-2928.75
 • Dữ liệu tốc độ cao 25GB ở mức $ 29/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn với hơn 60 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Tello20-2929.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 25GB ở mức $ 29/tháng
 • 0 nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+0-100Monthly1Tello20-2929.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 25GB ở mức $ 29/tháng
 • 500 phút nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+Monthly1Tello20-2929.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 25GB ở mức $ 29/tháng
 • 300 phút nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+Monthly1Tello20-2929.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 25GB ở mức $ 29/tháng
 • 100 phút nói chuyện
 • Kế hoạch trả trước Tello
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Biên bản cuộc gọi bao gồm các cuộc gọi đến hơn 60 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+0-100Monthly1Tello20-2929.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 6GB ở mức $ 29/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước di động Lyca
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Lyca Mobile20-2929.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 145/tháng
 • $ 29/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 5 người trả trước điện thoại di động Ultra
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Điểm nóng di động 10GB
 • $ 5/tháng tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
 • Giới hạn mua tại các cửa hàng đối tác
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly5Ultra Mobile20-2929.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 6GB ở mức $ 29/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 24,65/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • $ 5/tháng tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Ultra Mobile20-2929.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 60GB ở mức $ 29,5/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước di động Lyca
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
 • Đây là mức giá năm đầu tiên cho khách hàng mới với tự động gia hạn
 • Sau đó, $ 59/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Lyca Mobile20-2929.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 149/tháng
 • $ 29,80/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 5 dòng của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly5Lyca Mobile20-2929.80
 • Dữ liệu tốc độ cao 30GB ở mức $ 90/3 tháng
 • $ 30/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Boost Kế hoạch hàng quý di động
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Điểm nóng di động 12GB
 • Cũng sử dụng mạng AT & T
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Boost Mobile30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 120/tháng
 • $ 30/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 15GB AT & T 4 (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng tháng, 4 dòng
 • Dữ liệu không giới hạn ở tốc độ giảm sau 15GB
 • Dữ liệu chưa sử dụng cuộn qua tháng tới
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản & sử dụng dữ liệu kế hoạch trong và giữa Hoa Kỳ, Mexico & Canada (chỉ 5G ở Hoa Kỳ). Tốc độ dữ liệu 2G có thể áp dụng
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly4AT&T30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 150/tháng
 • $ 30/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch khởi động không giới hạn AT & T 5 dòng (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 5 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 200
 • Yêu cầu thanh toán tự động và thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10/dòng
 • Điểm nóng di động cao 3GB, sau đó lên tới 128kbps
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và dữ liệu trong và giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid5AT&T30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 30/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch AT & T 5GB (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng tháng, 1 dòng
 • Dữ liệu không giới hạn với tốc độ giảm sau 5GB
 • Dữ liệu chưa sử dụng cuộn qua tháng tới
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1AT&T30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 30/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
order now
AT&T2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Cricket Wireless30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 60/tháng
 • $ 30/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 2 dòng không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 2 dòng
order now
AT&T2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly2Cricket Wireless30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức 90 đô la/tháng
 • $ 30/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 3 dòng không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 3 dòng
order now
AT&T2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly3Cricket Wireless30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 120/tháng
 • $ 30/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 4 dòng không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 4 dòng
order now
AT&T2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly4Cricket Wireless30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 150/tháng
 • $ 30/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 5 dòng không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 5 dòng
order now
AT&T2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly5Cricket Wireless30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức $ 90/tháng
 • $ 30/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 3 dòng không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Khách hàng mới được Mexico và Canada chuyển vùng và gọi/nhắn tin trong/giữa Hoa Kỳ, Mexico & Canada
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly3Cricket Wireless30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 90 đô la/tháng
 • $ 30/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 3 dòng không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Mexico và Canada chuyển vùng và gọi/nhắn tin trong/giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada
 • Các văn bản không giới hạn từ Hoa Kỳ đến 37 quốc gia
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly3Cricket Wireless30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 9GB ở mức $ 30/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước di động Lyca
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
 • Yêu cầu tự động gia hạn, nếu không $ 33/tháng
 • Khách hàng mới nhận được 3 tháng đầu tiên ở mức 10 đô la/tháng với tự động gia hạn
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Lyca Mobile30-4030.00
 • Dữ liệu cao 9GB ở mức $ 90/3 tháng
 • $ 30/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng quý di động Lyca
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Lyca Mobile30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 30/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước tàu điện ngầm
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Yêu cầu Autopay
 • Không giảm giá cho nhiều dòng
 • $ 35 cho tháng đầu tiên
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Metro30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 240/3 tháng
 • $ 40/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 2 dòng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 2 dòng
 • Quý đầu tiên $ 180 ($ 30/tháng/dòng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Điểm nóng di động 10GB
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly2Mint Mobile30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 360/3 tháng
 • $ 40/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 3 dòng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 3 dòng
 • Quý đầu tiên $ 270 ($ 30/tháng/dòng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Điểm nóng di động 10GB
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly3Mint Mobile30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 480/3 tháng
 • $ 40/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 4 dòng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 4 dòng
 • Quý đầu tiên $ 360 ($ 30/tháng/dòng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Điểm nóng di động 10GB
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly4Mint Mobile30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 600/3 tháng
 • $ 40/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch gia đình 5 dòng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 5 dòng
 • Quý đầu tiên $ 450 ($ 30/tháng/dòng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Điểm nóng di động 10GB
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly5Mint Mobile30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 360/12 tháng
 • $ 30/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm của Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Khách hàng mới có thể mua quý đầu tiên với giá $ 90 ($ 30/tháng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Điểm nóng di động 10GB
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Mint Mobile30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 30/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước RedPocket
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện miễn phí và nhắn tin cho hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1RedPocket30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 30/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước RedPocket
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện miễn phí và nhắn tin cho hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1RedPocket30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 30/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước RedPocket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện miễn phí và nhắn tin cho hơn 80 quốc gia + chuyển vùng ở Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1RedPocket30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 30GB ở mức $ 360/12 tháng
 • $ 30/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm RedPocket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Nói chuyện miễn phí và nhắn tin cho hơn 80 quốc gia + chuyển vùng ở Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1RedPocket30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 150/tháng
 • $ 30/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 5 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Điểm nóng di động 5GB
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly5Simple Mobile30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức 90 đô la/tháng
 • $ 30/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 3 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly3Simple Mobile30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 100MB ở mức $ 30/tháng
 • 1500 phút nói chuyện
 • Kế hoạch cơ bản nói chuyện thẳng (trả trước)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Văn bản không giới hạn
 • Chỉ dành cho điện thoại lật
order now
Verizon0-2GB300+Monthly1Straight Talk30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 90 đô la/tháng
 • $ 30/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch cần thiết 3 người T-Mobile (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 3 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không thì $ 120/tháng
 • Dữ liệu ưu tiên 50GB
 • Điểm nóng di động 3G tốc độ không giới hạn
 • Hỗ trợ video định nghĩa tiêu chuẩn (480p)
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Các cuộc gọi, văn bản và dữ liệu tốc độ thấp không giới hạn (lên tới 128kbps) ở Mexico/Canada
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid3T-Mobile30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức $ 30/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Twigby
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • $ 20/tháng trong 3 tháng đầu tiên
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Twigby30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 360/12 tháng
 • $ 30/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 25,50/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • $ 5/tháng tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Ultra Mobile30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 0GB ở mức $ 30/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch Verizon 0GB (trả trước)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Yêu cầu Autopay, tháng đầu tiên $ 35
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Bộ lọc gọi, bảo mật kỹ thuật số cơ bản
 • Hỗ trợ video định nghĩa tiêu chuẩn (480p)
order now
Verizon0-2GB300+, Unlimited MinutesMonthly1Verizon30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 120/tháng
 • $ 30/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch chào mừng không giới hạn 4 dòng Verizon (trả sau)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Trả sau, 4 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không +$ 10/tháng/dòng
 • Không bao gồm điểm nóng di động không bao gồm
 • Hỗ trợ video SD 480p
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 40/tháng
 • Walmart+ bao gồm ($ 10/tháng/tắt nếu bạn không muốn nó)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid4Verizon40+30.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 25/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước có thể nhìn thấy
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Điểm nóng di động không giới hạn
 • Bảo vệ cuộc gọi spam
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho Mexico và Canada
 • Tốc độ giảm trong quá trình tắc nghẽn mạng
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Visible30-4030.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 121/tháng
 • $ 33,25/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 4 người trả trước điện thoại di động
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Điểm nóng di động 10GB
 • $ 5/tháng tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
 • Giới hạn mua tại các cửa hàng đối tác
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly4Ultra Mobile30-4030.25
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 372/12 tháng
 • $ 31/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Lyca Mobile30-4031.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 124/tháng
 • $ 31/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 4 dòng của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly4Lyca Mobile30-4031.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 125/tháng
 • $ 31,25/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 4 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Điểm nóng di động 5GB
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly4Simple Mobile30-4031.25
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở mức $ 31,5/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước không dây Net10
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không thì $ 35/tháng
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 15 số)
order now
Verizon2GB+, 5GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Net10 Wireless30-4031.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức $ 160/tháng
 • $ 32/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 10GB T-Mobile 5 GB (trả trước)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Bảo vệ chặn lừa đảo
 • Âm nhạc phát trực tuyến
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly5T-Mobile30-4032.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 160 đô la/tháng
 • $ 32/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 5 dòng không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Điểm nóng di động 15GB
 • Bao gồm tối đa
 • Bao gồm lưu trữ đám mây 150GB
 • Mexico và Canada chuyển vùng và gọi/nhắn tin trong/giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada
 • Các văn bản không giới hạn từ Hoa Kỳ đến 37 quốc gia
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly5Cricket Wireless30-4032.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 160 đô la/tháng
 • $ 32/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 5 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Điểm nóng di động 15GB
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 20 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
 • Lưu trữ đám mây 50GB
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly5Simple Mobile30-4032.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40 GB ở mức $ 97/tháng
 • $ 32,33/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 3 người trả trước điện thoại di động
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Điểm nóng di động 10GB
 • $ 5/tháng tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
 • Giới hạn mua tại các cửa hàng đối tác
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly3Ultra Mobile30-4032.33
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức $ 130/tháng
 • $ 32,50/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 10GB 4 người T-Mobile (trả trước)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Bảo vệ chặn lừa đảo
 • Âm nhạc phát trực tuyến
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly4T-Mobile30-4032.50
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 130/tháng
 • $ 32,50/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 4 dòng không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Điểm nóng di động 15GB
 • Bao gồm tối đa
 • Bao gồm lưu trữ đám mây 150GB
 • Mexico và Canada chuyển vùng và gọi/nhắn tin trong/giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada
 • Các văn bản không giới hạn từ Hoa Kỳ đến 37 quốc gia
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly4Cricket Wireless30-4032.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 65/tháng
 • $ 32,50/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 2 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly2Simple Mobile30-4032.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 16GB ở mức $ 99/3 tháng
 • $ 33/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch AT & T 16GB (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng quý, 1 dòng
 • Dữ liệu không giới hạn với tốc độ giảm sau 16GB
 • Dữ liệu chưa sử dụng cuộn qua tháng tới
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản & sử dụng dữ liệu kế hoạch trong và giữa Hoa Kỳ, Mexico & Canada (chỉ 5G ở Hoa Kỳ). Tốc độ dữ liệu 2G có thể áp dụng.
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát độ nét cao (HD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1AT&T30-4033.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40 GB ở mức $ 99/tháng
 • $ 33/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 3 dòng của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly3Lyca Mobile30-4033.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức 100 đô la/tháng
 • $ 33,33/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 10GB 3 người T-Mobile (trả trước)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Bảo vệ chặn lừa đảo
 • Âm nhạc phát trực tuyến
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly3T-Mobile30-4033.33
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức 100 đô la/tháng
 • $ 33,33/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 15GB AT & T 3 (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng tháng, 3 dòng
 • Dữ liệu không giới hạn ở tốc độ giảm sau 15GB
 • Dữ liệu chưa sử dụng cuộn qua tháng tới
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản & sử dụng dữ liệu kế hoạch trong và giữa Hoa Kỳ, Mexico & Canada (chỉ 5G ở Hoa Kỳ). Tốc độ dữ liệu 2G có thể áp dụng
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly3AT&T30-4033.33
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 100 đô la/tháng
 • $ 33,33/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 3 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Điểm nóng di động 5GB
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly3Simple Mobile30-4033.33
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 135/tháng
 • $ 33,75/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 4 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Điểm nóng di động 15GB
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 20 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
 • Lưu trữ đám mây 50GB
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly4Simple Mobile30-4033.75
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 170/tháng
 • $ 34/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch không giới hạn 5 người T-Mobile (trả trước)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Điểm nóng di động 3G tốc độ không giới hạn
 • Bảo vệ chặn lừa đảo
 • Âm nhạc phát trực tuyến
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly5T-Mobile30-4034.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 204/6 tháng
 • $ 34/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 6 tháng của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Lyca Mobile30-4034.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức 34 đô la/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch đồng nói chuyện thẳng (trả trước)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Yêu cầu thiết lập thanh toán tự động, nếu không $ 35/tháng
 • Cuộc gọi không giới hạn đến Mexico và Canada
 • Điểm nóng di động 5GB
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Straight Talk30-4034.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 171/tháng
 • $ 34,20/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng số bởi Kế hoạch trả trước 5 dòng của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 180/tháng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho Mexico và Canada (đến 21 số)
 • Mexico và Canada chuyển vùng
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly5Total by Verizon30-4034.20
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 137,75/tháng
 • $ 34,44/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng số bởi Kế hoạch trả trước 4 dòng của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 145/tháng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho Mexico và Canada (đến 21 số)
 • Mexico và Canada chuyển vùng
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly4Total by Verizon30-4034.44
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 104,5/tháng
 • $ 34,83/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng số bởi Kế hoạch trả trước 3 dòng của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 110/tháng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho Mexico và Canada (đến 21 số)
 • Mexico và Canada chuyển vùng
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly3Total by Verizon30-4034.83
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức $ 70/tháng
 • $ 35/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 10GB T-Mobile 2-người (trả trước)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Bảo vệ chặn lừa đảo
 • Âm nhạc phát trực tuyến
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly2T-Mobile30-4035.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 140/tháng
 • $ 35/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch không giới hạn 4 người T-Mobile (trả trước)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Điểm nóng di động 3G tốc độ không giới hạn
 • Bảo vệ chặn lừa đảo
 • Âm nhạc phát trực tuyến
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly4T-Mobile30-4035.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 70/tháng
 • $ 35/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 15GB AT & T 2 (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng tháng, 2 dòng
 • Dữ liệu không giới hạn ở tốc độ giảm sau 15GB
 • Dữ liệu chưa sử dụng cuộn qua tháng tới
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản & sử dụng dữ liệu kế hoạch trong và giữa Hoa Kỳ, Mexico & Canada (chỉ 5G ở Hoa Kỳ). Tốc độ dữ liệu 2G có thể áp dụng
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly2AT&T30-4035.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 140/tháng
 • $ 35/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch khởi động không giới hạn AT & T 4 dòng (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 4 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 180
 • Yêu cầu thanh toán tự động và thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10/dòng
 • Điểm nóng di động cao 3GB, sau đó lên tới 128kbps
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và dữ liệu trong và giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid4AT&T30-4035.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 175/tháng
 • $ 35/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • AT & T 5-LINE không giới hạn kế hoạch bổ sung (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 5 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 225
 • Yêu cầu thanh toán tự động và thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10/dòng
 • Dữ liệu cao cấp 50GB
 • Điểm nóng di động tốc độ cao 15GB, sau đó lên tới 128kbps
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và dữ liệu trong và giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ bảo mật ActivearMor nâng cao
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid5AT&T30-4035.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức $ 35/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không thì $ 40/tháng
 • Khách hàng mới được Mexico và Canada chuyển vùng và gọi/nhắn tin trong/giữa Hoa Kỳ, Mexico & Canada
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Cricket Wireless30-4035.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức $ 70/tháng
 • $ 35/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 2 dòng không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Khách hàng mới được Mexico và Canada chuyển vùng và gọi/nhắn tin trong/giữa Hoa Kỳ, Mexico & Canada
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly2Cricket Wireless30-4035.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 105/3 tháng
 • $ 35/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng quý di động Lyca
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Lyca Mobile30-4035.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 420/12 tháng
 • $ 35/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Lyca Mobile30-4035.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 210/6 tháng
 • $ 35/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 6 tháng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Khách hàng mới có thể mua quý đầu tiên với giá $ 75 ($ 25/tháng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Mint Mobile30-4035.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 105/3 tháng
 • $ 35/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Quý đầu tiên $ 60 ($ 20/tháng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Mint Mobile30-4035.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 210/6 tháng
 • $ 35/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 6 tháng Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Khách hàng mới có thể mua quý đầu tiên với giá $ 90 ($ 30/tháng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Điểm nóng di động 10GB
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Mint Mobile30-4035.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 210/6 tháng
 • $ 35/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 29,75/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • $ 5/tháng tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Ultra Mobile30-4035.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 35/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch Verizon 15GB (trả trước)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 lline
 • Tháng đầu tiên $ 45
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 45/tháng; $ 40/tháng sau 3 tháng, $ 35/tháng sau 9 tháng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi, văn bản không giới hạn và dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Bộ lọc gọi, bảo mật kỹ thuật số cơ bản
 • Hỗ trợ video định nghĩa tiêu chuẩn 480p
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Verizon30-4035.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 175,75/tháng
 • $ 35,15/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng số bởi Kế hoạch trả trước 5 dòng của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 185/tháng
 • Điểm nóng di động 10GB
 • Nói chuyện và văn bản không giới hạn cho 5 quốc gia được chọn
 • 6 tháng của Disney+
 • Mexico và Canada chuyển vùng
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly5Total by Verizon30-4035.15
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 71,25/tháng
 • $ 35,63/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng cộng bởi Kế hoạch trả trước 2 dòng của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 75/tháng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho Mexico và Canada (đến 21 số)
 • Mexico và Canada chuyển vùng
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly2Total by Verizon30-4035.63
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 142,5/tháng
 • $ 35,63/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng số bởi Kế hoạch trả trước 4 dòng của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 150/tháng
 • Điểm nóng di động 10GB
 • Nói chuyện và văn bản không giới hạn cho 5 quốc gia được chọn
 • 6 tháng của Disney+
 • Mexico và Canada chuyển vùng
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly4Total by Verizon30-4035.63
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 180/tháng
 • $ 36/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • T-Mobile 5-Person Unlimited Plus Plan (trả trước)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 10GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Bảo vệ chặn lừa đảo
 • Âm nhạc phát trực tuyến
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly5T-Mobile30-4036.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức $ 36/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước không dây Net10
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không thì $ 40/tháng
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 15 số)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Net10 Wireless30-4036.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 180/tháng
 • $ 36/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch Magenta 5 người T-Mobile (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 5 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không, $ 205/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên 100GB
 • Điểm nóng di động cao 5GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Netflix Basic, Apple TV+ (6 tháng)
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • 4 lần một năm trên máy bay Wi-Fi và các văn bản không giới hạn
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB tại 11 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp ở 215 quốc gia (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 5GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid5T-Mobile30-4036.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 180/tháng
 • $ 36/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch GO5G 5 người T-Mobile (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 5 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không, $ 230/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên 100GB
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 15GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Netflix Basic, Apple TV+ (6 tháng)
 • Hỗ trợ video độ phân giải cao (720p)
 • 4 lần một năm trên máy bay Wi-Fi và các văn bản không giới hạn
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB tại 11 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp ở 215 quốc gia (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 10GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid5T-Mobile30-4036.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 108/3 tháng
 • $ 36/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 30,60/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • $ 5/tháng tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Ultra Mobile30-4036.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 73/tháng
 • $ 36,50/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 2 người trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Điểm nóng di động 10GB
 • $ 5/tháng tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
 • Giới hạn mua tại các cửa hàng đối tác
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly2Ultra Mobile30-4036.50
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 110/tháng
 • $ 36,67/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch không giới hạn 3 người T-Mobile (trả trước)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Điểm nóng di động 3G tốc độ không giới hạn
 • Bảo vệ chặn lừa đảo
 • Âm nhạc phát trực tuyến
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly3T-Mobile30-4036.67
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 110/tháng
 • $ 36,67/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 3 dòng không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Điểm nóng di động 15GB
 • Bao gồm tối đa
 • Bao gồm lưu trữ đám mây 150GB
 • Mexico và Canada chuyển vùng và gọi/nhắn tin trong/giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada
 • Các văn bản không giới hạn từ Hoa Kỳ đến 37 quốc gia
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly3Cricket Wireless30-4036.67
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 110/tháng
 • $ 36,67/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 3 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Điểm nóng di động 15GB
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (giới hạn ở 20 số)
 • Tín dụng $ 20 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
 • Lưu trữ đám mây 50GB
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly3Simple Mobile30-4036.67
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 74/tháng
 • $ 37/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 2 dòng Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly2Lyca Mobile30-4037.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 150/tháng
 • $ 37,50/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • T-Mobile 4-Person Unlimited Plus Plan (trả trước)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 10GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Bảo vệ chặn lừa đảo
 • Âm nhạc phát trực tuyến
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly4T-Mobile30-4037.50
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 75/tháng
 • $ 37,50/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 2 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Điểm nóng di động 5GB
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly2Simple Mobile30-4037.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 37,5/tháng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 40/tháng
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Simple Mobile30-4037.50
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 190/tháng
 • $ 38/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch không giới hạn AT & T 5 dòng (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng tháng, 5 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 265/tháng
 • Điểm nóng di động cao 5GB
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản & dữ liệu trong và giữa Mexico và Canada. Giới hạn 25GB ở Canada, chỉ 5G ở Hoa Kỳ.
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly5AT&T30-4038.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 228/6 tháng
 • $ 38/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 6 tháng của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Lyca Mobile30-4038.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức 38 đô la/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng số theo kế hoạch trả trước của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 40/tháng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho Mexico và Canada (đến 21 số)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Total by Verizon30-4038.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 114/tháng
 • $ 38/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng số bởi Kế hoạch trả trước 3 dòng của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 120/tháng
 • Điểm nóng di động 10GB
 • Nói chuyện và văn bản không giới hạn cho 5 quốc gia được chọn
 • 6 tháng của Disney+
 • Mexico và Canada chuyển vùng
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly3Total by Verizon30-4038.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 190/tháng
 • $ 38/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng số bởi Kế hoạch trả trước 5 dòng của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 5 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 200/tháng
 • Trận nóng di động 20GB
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho 69 quốc gia
 • Bao gồm Disney+
 • Hỗ trợ băng rộng 5G Ultra
 • Mexico và Canada chuyển vùng
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly5Total by Verizon30-4038.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 155/tháng
 • $ 38,75/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch GO5G 4 người T-Mobile (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 4 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không, $ 200/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên 100GB
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 15GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Netflix Basic, Apple TV+ (6 tháng)
 • Hỗ trợ video độ phân giải cao (720p)
 • 4 lần một năm trên máy bay Wi-Fi và các văn bản không giới hạn
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB tại 11 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp ở 215 quốc gia (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 10GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid4T-Mobile30-4038.75
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức 39 ​​đô la/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước di động Lyca
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Lyca Mobile30-4039.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức 39 ​​đô la/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 33,15/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • $ 5/tháng tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Ultra Mobile30-4039.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 156,75/tháng
 • $ 39,19/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng số bởi Kế hoạch trả trước 4 dòng của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 4 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 165/tháng
 • Trận nóng di động 20GB
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho 69 quốc gia
 • Bao gồm Disney+
 • Hỗ trợ băng rộng 5G Ultra
 • Mexico và Canada chuyển vùng
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly4Total by Verizon30-4039.19
 • Dữ liệu tốc độ cao 30GB ở mức $ 40/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Boost Kế hoạch trả trước di động
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Điểm nóng di động 12GB
 • Cũng sử dụng mạng AT & T
 • Chỉ có khách hàng mới
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Boost Mobile30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 10GB ở mức $ 40/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 10GB T-Mobile (trả trước)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Bảo vệ chặn lừa đảo
 • Âm nhạc phát trực tuyến
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1T-Mobile30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 80/tháng
 • $ 40/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch không giới hạn 2 người T-Mobile (trả trước)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Điểm nóng di động 3G tốc độ không giới hạn
 • Bảo vệ chặn lừa đảo
 • Âm nhạc phát trực tuyến
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly2T-Mobile30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 120/tháng
 • $ 40/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • T-Mobile 3-Person Unlimited Plus Plan (trả trước)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 10GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Bảo vệ chặn lừa đảo
 • Âm nhạc phát trực tuyến
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly3T-Mobile30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 160 đô la/tháng
 • $ 40/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch không giới hạn AT & T 4 dòng (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng tháng, 4 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 220/tháng
 • Điểm nóng di động cao 5GB
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản & dữ liệu trong và giữa Mexico và Canada. Giới hạn 25GB ở Canada, chỉ 5G ở Hoa Kỳ.
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly4AT&T30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 4GB ở mức $ 120/tháng
 • $ 40/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 4GB AT & T 3-dòng (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 3 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 150
 • Yêu cầu thanh toán tự động và thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10/dòng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và 4GB dữ liệu trên mỗi dòng ở Mỹ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+300+, Unlimited MinutesPostpaid3AT&T30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 4GB ở mức $ 160/tháng
 • $ 40/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 4GB AT & T 4 (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 4 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 200
 • Yêu cầu thanh toán tự động và thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10/dòng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và 4GB dữ liệu trên mỗi dòng ở Mỹ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+300+, Unlimited MinutesPostpaid4AT&T30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 4GB ở mức 200 đô la/tháng
 • $ 40/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 4GB AT & T 5-dòng (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 5 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 250
 • Yêu cầu thanh toán tự động và thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10/dòng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và 4GB dữ liệu trên mỗi dòng ở Mỹ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+300+, Unlimited MinutesPostpaid5AT&T30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 160 đô la/tháng
 • $ 40/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • AT & T 4-Line không giới hạn kế hoạch bổ sung (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 4 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 200
 • Yêu cầu thanh toán tự động và thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10/dòng
 • Dữ liệu cao cấp 50GB
 • Điểm nóng di động tốc độ cao 15GB, sau đó lên tới 128kbps
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và dữ liệu trong và giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ bảo mật ActivearMor nâng cao
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid4AT&T30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 15GB ở mức $ 40/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch AT & T 15GB (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng tháng, 1 dòng
 • Dữ liệu không giới hạn ở tốc độ giảm sau 15GB
 • Dữ liệu chưa sử dụng cuộn qua tháng tới
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản & sử dụng dữ liệu kế hoạch trong và giữa Hoa Kỳ, Mexico & Canada (chỉ 5G ở Hoa Kỳ). Tốc độ dữ liệu 2G có thể áp dụng
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1AT&T30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 80/tháng
 • $ 40/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 2 dòng không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Mexico và Canada chuyển vùng và gọi/nhắn tin trong/giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada
 • Các văn bản không giới hạn từ Hoa Kỳ đến 37 quốc gia
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly2Cricket Wireless30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 120/3 tháng
 • $ 40/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 3 tháng của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 3 tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Lyca Mobile30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 40/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước tàu điện ngầm
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Ứng dụng chống thư rác ScamShield
 • Dịch vụ phát trực tuyến 1 năm của VIX+ Tây Ban Nha
 • Giảm giá có sẵn cho 3 dòng trở lên
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Metro30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 120/3 tháng
 • $ 40/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Quý đầu tiên $ 90 ($ 30/tháng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Điểm nóng di động 10GB
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Mint Mobile30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 30GB ở mức $ 40/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước RedPocket
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện miễn phí và nhắn tin cho hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1RedPocket30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 30GB ở mức $ 40/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước RedPocket
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện miễn phí và nhắn tin cho hơn 80 quốc gia
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1RedPocket30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 30GB ở mức $ 40/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước RedPocket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện miễn phí và nhắn tin cho hơn 80 quốc gia + chuyển vùng ở Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1RedPocket30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 160 đô la/tháng
 • $ 40/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch Magenta 4 người T-Mobile (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 4 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không, $ 180/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên 100GB
 • Điểm nóng di động cao 5GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Netflix Basic, Apple TV+ (6 tháng)
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • 4 lần một năm trên máy bay Wi-Fi và các văn bản không giới hạn
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB tại 11 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp ở 215 quốc gia (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 5GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid4T-Mobile30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 40/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Twigby
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • $ 30/tháng trong 3 tháng đầu tiên
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Twigby30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 480/12 tháng
 • $ 40/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 34/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Điểm nóng di động 10GB
 • $ 5/tháng tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Ultra Mobile30-4040.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 120/tháng
 • $ 40/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch chào mừng không giới hạn 3 dòng Verizon (trả sau)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Trả sau, 3 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không +$ 10/tháng/dòng
 • Không bao gồm điểm nóng di động không bao gồm
 • Hỗ trợ video SD 480p
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 40/tháng
 • Walmart+ bao gồm ($ 10/tháng/tắt nếu bạn không muốn nó)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid3Verizon40+40.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 80,75/tháng
 • $ 40,38/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng cộng bởi Kế hoạch trả trước 2 dòng của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 85/tháng
 • Điểm nóng di động 10GB
 • Nói chuyện và văn bản không giới hạn cho 5 quốc gia được chọn
 • 6 tháng của Disney+
 • Mexico và Canada chuyển vùng
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly2Total by Verizon40+40.38
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 123,5/tháng
 • $ 41,17/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng số bởi Kế hoạch trả trước 3 dòng của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 3 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 130/tháng
 • Trận nóng di động 20GB
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho 69 quốc gia
 • Bao gồm Disney+
 • Hỗ trợ băng rộng 5G Ultra
 • Mexico và Canada chuyển vùng
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly3Total by Verizon40+41.17
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 495/12 tháng
 • $ 41,25/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch bạc nói chuyện thẳng (trả trước)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Điểm nóng di động 5GB
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesAnnual1Straight Talk40+41.25
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 210/tháng
 • $ 42/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch Verizon 5-Line Unlimited Plus (trả sau)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Trả sau, 5 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không +$ 10/tháng/dòng
 • Dữ liệu cao cấp 5G Ultra, Dữ liệu cao cấp không giới hạn
 • Điểm nóng di động tốc độ cao 30GB, sau đó không giới hạn tới 3Mbps
 • Hỗ trợ video HD 720p
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 25/tháng
 • Bao gồm Apple One ($ 10/tháng/tắt nếu bạn không muốn nó)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid5Verizon40+42.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 85/tháng
 • $ 42,50/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 2 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Điểm nóng di động 15GB
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 20 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
 • Lưu trữ đám mây 50GB
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly2Simple Mobile40+42.50
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 255/6 tháng
 • $ 42,50/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch bạc nói chuyện thẳng (trả trước)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Điểm nóng di động 5GB
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Straight Talk40+42.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 60GB ở mức $ 516/12 tháng
 • $ 43/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch hàng năm của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Lyca Mobile40+43.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 130/tháng
 • $ 43,33/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch không giới hạn 3 dòng AT & T (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng tháng, 3 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 175/tháng
 • Điểm nóng di động 5GB
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản & dữ liệu trong và giữa Mexico và Canada. Giới hạn 25GB ở Canada, chỉ 5G ở Hoa Kỳ.
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly3AT&T40+43.33
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 130/3 tháng
 • $ 43,33/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch bạc nói chuyện thẳng (trả trước)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Điểm nóng di động 5GB
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesQuarterly1Straight Talk40+43.33
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 130/tháng
 • $ 43,33/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch GO5G 3 người T-Mobile (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 3 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không, $ 170/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên 100GB
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 15GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Netflix Basic, Apple TV+ (6 tháng)
 • Hỗ trợ video độ phân giải cao (720p)
 • 4 lần một năm trên máy bay Wi-Fi và các văn bản không giới hạn
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB tại 11 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp ở 215 quốc gia (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 10GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid3T-Mobile40+43.33
 • Dữ liệu tốc độ cao 60GB ở mức $ 264/6 tháng
 • $ 44/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 6 tháng của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Lyca Mobile40+44.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 220/tháng
 • $ 44/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch GO5G cộng với T-Mobile 5 người (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 5 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 280/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên không giới hạn
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 50GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Tiêu chuẩn Netflix, Apple TV+
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Wi-Fi trong chuyến bay không giới hạn và các văn bản
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở hơn 215 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 15GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
 • Lừa đảo bảo hiểm cao cấp và thư thoại-text
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 30/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid5T-Mobile40+44.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 90 đô la/tháng
 • $ 45/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • T-Mobile 2-Person Unlimited Plus Plan (trả trước)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 10GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Bảo vệ chặn lừa đảo
 • Âm nhạc phát trực tuyến
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly2T-Mobile40+45.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 90 đô la/tháng
 • $ 45/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch không giới hạn 2 dòng AT & T (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng tháng, 2 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không thì $ 120/tháng
 • Điểm nóng di động 5GB
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản & dữ liệu trong và giữa Mexico và Canada. Giới hạn 25GB ở Canada, chỉ 5G ở Hoa Kỳ.
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly2AT&T40+45.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 4GB ở mức 90 đô la/tháng
 • $ 45/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 4GB AT & T 2-Line (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 2 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 110
 • Yêu cầu thanh toán tự động và thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10/dòng
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và 4GB dữ liệu trên mỗi dòng ở Mỹ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+300+, Unlimited MinutesPostpaid2AT&T40+45.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 135/tháng
 • $ 45/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch khởi động không giới hạn AT & T 3 dòng (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 3 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 165
 • Yêu cầu thanh toán tự động và thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10/dòng
 • Điểm nóng di động cao 3GB, sau đó lên tới 128kbps
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và dữ liệu trong và giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid3AT&T40+45.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 225/tháng
 • $ 45/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch cao cấp AT & T 5 dòng (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 5 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 275
 • Yêu cầu thanh toán tự động và thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10/dòng
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn
 • Điểm truy cập di động cao 50 GB, sau đó lên tới 128kbps
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và dữ liệu trong và giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Dữ liệu nói chuyện, văn bản và tốc độ cao không giới hạn ở 19 quốc gia Mỹ Latinh
 • Phát trực tuyến 4K Ultra HD
 • Bảo vệ bảo mật ActivearMor nâng cao
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid5AT&T40+45.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 90 đô la/tháng
 • $ 45/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước 2 dòng không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Điểm nóng di động 15GB
 • Bao gồm tối đa
 • Bao gồm lưu trữ đám mây 150GB
 • Mexico và Canada chuyển vùng và gọi/nhắn tin trong/giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada
 • Các văn bản không giới hạn từ Hoa Kỳ đến 37 quốc gia
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly2Cricket Wireless40+45.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 60GB ở mức $ 135/3 tháng
 • $ 45/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch 3 tháng của Lyca Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 85 quốc gia
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Lyca Mobile40+45.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 20GB ở mức $ 135/3 tháng
 • $ 45/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Mint Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Quý đầu tiên $ 75 ($ 25/tháng)
 • Cuộc gọi miễn phí đến Mexico/Canada
 • Hotspot di động được hỗ trợ
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Mint Mobile40+45.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 3GB ở mức $ 45/tháng
 • $ 22,50/tháng/dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch 2 người trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Hotspot di động được hỗ trợ
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+300+, Unlimited MinutesMonthly2Simple Mobile40+45.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 90 đô la/tháng
 • $ 45/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch vàng 2 dòng nói chuyện thẳng (trả trước)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Cuộc gọi không giới hạn đến Mexico và Canada
 • Điểm nóng di động 15GB
 • Lưu trữ đám mây 100GB
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly2Straight Talk40+45.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 45 đô la/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch bạc nói chuyện thẳng (trả trước)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • 3 tháng đầu với Autopay với giá $ 42,50/tháng
 • Cuộc gọi không giới hạn đến Mexico và Canada
 • Điểm nóng di động 5GB
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Straight Talk40+45.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 90 đô la/tháng
 • $ 45/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch cần thiết 2 người T-Mobile (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 2 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không là $ 100/tháng
 • Dữ liệu ưu tiên 50GB
 • Điểm nóng di động 3G tốc độ không giới hạn
 • Hỗ trợ video định nghĩa tiêu chuẩn (480p)
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Các cuộc gọi, văn bản và dữ liệu tốc độ thấp không giới hạn (lên tới 128kbps) ở Mexico/Canada
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid2T-Mobile40+45.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 270/6 tháng
 • $ 45/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 38,25/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Điểm nóng di động 10GB
 • $ 5/tháng tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Ultra Mobile40+45.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 180/tháng
 • $ 45/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Verizon 4-Line Unlimited Plus Plan (trả sau)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Trả sau, 4 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không +$ 10/tháng/dòng
 • Dữ liệu cao cấp 5G Ultra, Dữ liệu cao cấp không giới hạn
 • Điểm nóng di động tốc độ cao 30GB, sau đó không giới hạn tới 3Mbps
 • Hỗ trợ video HD 720p
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 25/tháng
 • Bao gồm Apple One ($ 10/tháng/tắt nếu bạn không muốn nó)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid4Verizon40+45.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 45 đô la/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước có thể nhìn thấy
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • 5G Ultra WideBand, ưu tiên cao hơn/nhanh hơn
 • 50GB đầu tiên ở tốc độ tối đa
 • Điểm nóng di động không giới hạn
 • Sự bảo vệ SPAM
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho Mexico và Canada
 • Chuyển vùng không giới hạn ở Mexico và Canada
 • 500 phút gọi quốc tế đến hơn 30 quốc gia
 • Nhắn tin quốc tế không giới hạn đến hơn 200 quốc gia
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Visible40+45.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 90,25/tháng
 • $ 45,13/moneth/line
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng cộng bởi Kế hoạch trả trước 2 dòng của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 2 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 95/tháng
 • Trận nóng di động 20GB
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho 69 quốc gia
 • Bao gồm Disney+
 • Hỗ trợ băng rộng 5G Ultra
 • Mexico và Canada chuyển vùng
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly2Total by Verizon40+45.13
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 230/tháng
 • $ 46/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • T-Mobile 5-Person Magenta Max Plan (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSM
 • Trả sau, 5 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 255/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên không giới hạn
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 40GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Tiêu chuẩn Netflix, Apple TV+
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Wi-Fi trong chuyến bay không giới hạn và các văn bản
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở hơn 215 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 5GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
 • Lừa đảo bảo hiểm cao cấp và thư thoại-text
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 30/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid5T-Mobile40+46.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 138/3 tháng
 • $ 46/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 39,10/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Điểm nóng di động 10GB
 • $ 5/tháng tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Ultra Mobile40+46.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 185/tháng
 • $ 46,25/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch GO5G PLUS 4 người T-Mobile (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 4 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 240/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên không giới hạn
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 50GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Tiêu chuẩn Netflix, Apple TV+
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Wi-Fi trong chuyến bay không giới hạn và các văn bản
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở hơn 215 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 15GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
 • Lừa đảo bảo hiểm cao cấp và thư thoại-text
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 30/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid4T-Mobile40+46.25
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 140/tháng
 • $ 46,67/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch Magenta 3 người T-Mobile (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 3 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không, $ 155/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên 100GB
 • Điểm nóng di động cao 5GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Netflix Basic, Apple TV+ (6 tháng)
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • 4 lần một năm trên máy bay Wi-Fi và các văn bản không giới hạn
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB tại 11 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp ở 215 quốc gia (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 5GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid3T-Mobile40+46.67
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 47,5/tháng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 50/tháng
 • Điểm nóng di động 5GB
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 10 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Simple Mobile40+47.50
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 47,5/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng số theo kế hoạch trả trước của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 50/tháng
 • Điểm nóng di động 10GB
 • Nói chuyện và văn bản không giới hạn cho 5 quốc gia được chọn
 • 6 tháng của Disney+
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Total by Verizon40+47.50
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức 49 đô la/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 41,65/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Điểm nóng di động 10GB
 • $ 5/tháng tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Ultra Mobile40+49.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 50/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch không giới hạn T-Mobile (trả trước)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Điểm nóng di động 3G tốc độ không giới hạn
 • Bảo vệ chặn lừa đảo
 • Âm nhạc phát trực tuyến
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1T-Mobile40+50.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 4GB ở mức $ 50/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch AT & T 4GB (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 1 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 60
 • Yêu cầu Autopay và Thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10
 • Hỗ trợ điểm nóng di động
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và 4GB dữ liệu ở Mỹ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Hoa Kỳ đến hơn 200 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+300+, Unlimited MinutesPostpaid1AT&T40+50.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 50/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch AT & T value Plus (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 1 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 60
 • Yêu cầu Autopay và Thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và dữ liệu trong và giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico (có thể áp dụng tốc độ dữ liệu ròng 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid1AT&T40+50.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 150/tháng
 • $ 50/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • AT & T 3-Line Unlimited Plan (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 3 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 180
 • Yêu cầu thanh toán tự động và thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10/dòng
 • Dữ liệu cao cấp 50GB
 • Điểm nóng di động tốc độ cao 15GB, sau đó lên tới 128kbps
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và dữ liệu trong và giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ bảo mật ActivearMor nâng cao
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid3AT&T40+50.00
 • Dữ liệu cấp cao không giới hạn ở mức 200 đô la/tháng
 • $ 50/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • AT & T 4-Line Unlimited Premium Gói (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 4 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 240
 • Yêu cầu thanh toán tự động và thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10/dòng
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn
 • Điểm truy cập di động cao 50 GB, sau đó lên tới 128kbps
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và dữ liệu trong và giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Dữ liệu nói chuyện không giới hạn, văn bản và tốc độ cao ở 19 quốc gia Mỹ Latinh
 • Phát trực tuyến 4K Ultra HD
 • Bảo vệ bảo mật ActivearMor nâng cao
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid4AT&T40+50.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 50/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch không giới hạn AT & T (trả trước)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Thanh toán hàng tháng, 1 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 65/tháng
 • Điểm nóng di động 5GB
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản & dữ liệu trong và giữa Mexico và Canada. Giới hạn 25GB ở Canada, chỉ 5G ở Hoa Kỳ.
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 230 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1AT&T40+50.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 50/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không $ 55/tháng
 • Mexico và Canada chuyển vùng và gọi/nhắn tin trong/giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada
 • Các văn bản không giới hạn từ Hoa Kỳ đến 37 quốc gia
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Cricket Wireless40+50.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 50/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước tàu điện ngầm
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Yêu cầu Autopay
 • $ 55 cho tháng đầu tiên
 • ScamShield Anti-Spam PP
 • Dịch vụ phát trực tuyến 1 năm của VIX+ Tây Ban Nha
 • Điểm nóng di động 8GB
 • 100GB Google ONE thành viên
 • Chỉ +$ 30 mỗi dòng bổ sung
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Metro40+50.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 50/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước không dây Net10
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 15 số)
 • Điểm truy cập di động 5GB (không bao gồm thẻ SIM tương thích AT & T không chuyển nhượng))
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Net10 Wireless40+50.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 150/tháng
 • $ 50/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch GO5G Plus 3 người T-Mobile (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 3 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không thì $ 200/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên không giới hạn
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 50GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Tiêu chuẩn Netflix, Apple TV+
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Wi-Fi trong chuyến bay không giới hạn và các văn bản
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở hơn 215 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 15GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
 • Lừa đảo bảo hiểm cao cấp và thư thoại-text
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 30/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid3T-Mobile40+50.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 200 đô la/tháng
 • $ 50/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • T-Mobile 4 người Magenta Max Plan (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSM
 • Trả sau, 4 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 220/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên không giới hạn
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 40GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Tiêu chuẩn Netflix, Apple TV+
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Wi-Fi trong chuyến bay không giới hạn và các văn bản
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở hơn 215 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 5GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
 • Lừa đảo bảo hiểm cao cấp và thư thoại-text
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 30/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid4T-Mobile40+50.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 60GB ở mức $ 600/12 tháng
 • $ 50/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng năm, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 42,50/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Trận nóng di động 20GB
 • $ 10/tháng Tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesAnnual1Ultra Mobile40+50.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 50/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch không giới hạn của Verizon (trả trước)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 lline
 • Tháng đầu tiên $ 60
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 60/tháng; $ 55/tháng sau 3 tháng, $ 50/tháng sau 9 tháng
 • Điểm nóng di động cao 5GB, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp hơn
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi, văn bản không giới hạn và dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Bộ lọc gọi, bảo mật kỹ thuật số cơ bản
 • Hỗ trợ video định nghĩa tiêu chuẩn 480p
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Verizon40+50.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 260/tháng
 • $ 52/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Verizon 5-Line Unlimited Plan (trả sau)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Trả sau, 5 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không +$ 10/tháng/dòng
 • Dữ liệu cao cấp 5G Ultra, Dữ liệu cao cấp không giới hạn
 • Điểm truy cập di động cao tốc độ cao 60GB, sau đó không giới hạn tới 3Mbps
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Dữ liệu nói chuyện, văn bản & 10GB không giới hạn (sau đó là tốc độ 2G) ở 208 quốc gia
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 25/tháng
 • Bao gồm gói Disney ($ 10/tháng/tắt nếu bạn không muốn nó)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid5Verizon40+52.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 270/tháng
 • $ 54/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • T-Mobile 5 người GO5G Kế hoạch tiếp theo (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSM
 • Trả sau, 5 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 330/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên không giới hạn
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 50GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Tiêu chuẩn Netflix, Apple TV+
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Wi-Fi trong chuyến bay không giới hạn và các văn bản
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở hơn 215 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 15GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
 • Lừa đảo bảo hiểm cao cấp và thư thoại-text
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 30/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid5T-Mobile40+54.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 55 đô la/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước không dây cricket
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không $ 60/tháng
 • Điểm nóng di động 15GB
 • Bao gồm tối đa
 • Bao gồm lưu trữ đám mây 150GB
 • Mexico và Canada chuyển vùng và gọi/nhắn tin trong/giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada
 • Các văn bản không giới hạn từ Hoa Kỳ đến 37 quốc gia
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Cricket Wireless40+55.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 55 đô la/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch vàng nói chuyện thẳng (trả trước)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • 3 tháng đầu với Autopay với giá $ 50/tháng
 • Cuộc gọi không giới hạn đến Mexico và Canada
 • Điểm nóng di động 15GB
 • Lưu trữ đám mây 100GB
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Straight Talk40+55.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 60GB ở mức $ 330/6 tháng
 • $ 55/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • 6 tháng, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 46,75/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Trận nóng di động 20GB
 • $ 10/tháng Tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesSemi-Annual1Ultra Mobile40+55.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 220/tháng
 • $ 55/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Verizon 4-Line Unlimited Plan (trả sau)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Trả sau, 4 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không +$ 10/tháng/dòng
 • Dữ liệu cao cấp 5G Ultra, Dữ liệu cao cấp không giới hạn
 • Điểm truy cập di động cao tốc độ cao 60GB, sau đó không giới hạn tới 3Mbps
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Dữ liệu nói chuyện, văn bản & 10GB không giới hạn (sau đó là tốc độ 2G) ở 208 quốc gia
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 25/tháng
 • Bao gồm gói Disney ($ 10/tháng/tắt nếu bạn không muốn nó)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid4Verizon40+55.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 165/tháng
 • $ 55/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Verizon 3-Line Unlimited Plus Plan (trả sau)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Trả sau, 3 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không +$ 10/tháng/dòng
 • Dữ liệu cao cấp 5G Ultra, Dữ liệu cao cấp không giới hạn
 • Điểm nóng di động tốc độ cao 30GB, sau đó không giới hạn tới 3Mbps
 • Hỗ trợ video HD 720p
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 25/tháng
 • Bao gồm Apple One ($ 10/tháng/tắt nếu bạn không muốn nó)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid3Verizon40+55.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 110/tháng
 • $ 55/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch chào mừng không giới hạn 2 dòng Verizon (trả sau)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Trả sau, 2 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không +$ 10/tháng/dòng
 • Không bao gồm điểm nóng di động không bao gồm
 • Hỗ trợ video SD 480p
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 40/tháng
 • Walmart+ bao gồm ($ 10/tháng/tắt nếu bạn không muốn nó)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid2Verizon40+55.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 60GB ở mức $ 168/3 tháng
 • $ 56/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng quý, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 47,60/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Trận nóng di động 20GB
 • $ 10/tháng Tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesQuarterly1Ultra Mobile40+56.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 225/tháng
 • $ 56,25/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • T-Mobile 4 người GO5G Kế hoạch tiếp theo (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSM
 • Trả sau, 4 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 280/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên không giới hạn
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 50GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Tiêu chuẩn Netflix, Apple TV+
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Wi-Fi trong chuyến bay không giới hạn và các văn bản
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở hơn 215 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 15GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
 • Lừa đảo bảo hiểm cao cấp và thư thoại-text
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 30/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid4T-Mobile40+56.25
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 170/tháng
 • $ 56,67/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • T-Mobile 3-Person Magenta Max Plan (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSM
 • Trả sau, 3 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 185/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên không giới hạn
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 40GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Tiêu chuẩn Netflix, Apple TV+
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Wi-Fi trong chuyến bay không giới hạn và các văn bản
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở hơn 215 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 5GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
 • Lừa đảo bảo hiểm cao cấp và thư thoại-text
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 30/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid3T-Mobile40+56.67
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 57/tháng
 • Cuộc gọi không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước di động đơn giản
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Cũng sử dụng mạng T-Mobile
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 60/tháng
 • Điểm nóng di động 15GB
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 20 số)
 • Tín dụng $ 20 cho các cuộc gọi quốc tế khác
 • Chuyển vùng quốc tế ở 16 quốc gia Mỹ Latinh
 • Lưu trữ đám mây 50GB
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Simple Mobile40+57.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 57/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Tổng số theo kế hoạch trả trước của Verizon
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 60/tháng
 • Trận nóng di động 20GB
 • Nói chuyện không giới hạn và nhắn tin cho 69 quốc gia
 • Bao gồm Disney+
 • Hỗ trợ băng rộng 5G Ultra
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Total by Verizon40+57.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 60GB ở mức $ 59/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước Ultra Mobile
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Hiện tại có giảm giá 15% cho khách hàng mới ($ 50,15/tháng)
 • Nói chuyện không giới hạn và văn bản cho hơn 80 quốc gia
 • Trận nóng di động 20GB
 • $ 10/tháng Tín dụng nói chuyện quốc tế
 • Tín dụng chuyển vùng quốc tế $ 5
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Ultra Mobile40+59.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 30GB ở mức $ 60/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Boost Kế hoạch trả trước di động
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Điểm nóng di động 30GB
 • Cuộc gọi không giới hạn và SMS đến và từ Mexico cùng với SMS đến hơn 200 quốc gia và lên tới 8GB dữ liệu chuyển vùng trong khi ở Mexico.
 • Cũng sử dụng mạng AT & T
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Boost Mobile40+60.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 60/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch T-Mobile Unlimited Plus (trả trước)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 10GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Bảo vệ chặn lừa đảo
 • Âm nhạc phát trực tuyến
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1T-Mobile40+60.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 120/tháng
 • $ 60/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch khởi động không giới hạn AT & T 2 dòng (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 2 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 140
 • Yêu cầu thanh toán tự động và thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10/dòng
 • Điểm nóng di động cao 3GB, sau đó lên tới 128kbps
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và dữ liệu trong và giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid2AT&T40+60.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 180/tháng
 • $ 60/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • AT & T 3-Line Unlimited Premium Gói (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 3 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 210
 • Yêu cầu thanh toán tự động và thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10/dòng
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn
 • Điểm truy cập di động cao 50 GB, sau đó lên tới 128kbps
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và dữ liệu trong và giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Dữ liệu nói chuyện không giới hạn, văn bản và tốc độ cao ở 19 quốc gia Mỹ Latinh
 • Phát trực tuyến 4K Ultra HD
 • Bảo vệ bảo mật ActivearMor nâng cao
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid3AT&T40+60.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 60/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước tàu điện ngầm
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Yêu cầu Autopay
 • $ 65 cho tháng đầu tiên
 • Ứng dụng chống thư rác ScamShield
 • Dịch vụ phát trực tuyến 1 năm của VIX+ Tây Ban Nha
 • 25GB điểm nóng di động
 • 100GB Google ONE thành viên
 • Nhắn tin không giới hạn đến hơn 210 quốc gia
 • Chỉ +$ 30 mỗi dòng bổ sung
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Metro40+60.00
 • Dữ liệu tốc độ cao 40GB ở mức $ 60/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước không dây Net10
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 15 số)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+300+, Unlimited MinutesMonthly1Net10 Wireless40+60.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 60/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch cần thiết T-Mobile (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 1 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 65/tháng
 • Dữ liệu ưu tiên 50GB
 • Điểm nóng di động 3G tốc độ không giới hạn
 • Hỗ trợ video định nghĩa tiêu chuẩn (480p)
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Các cuộc gọi, văn bản và dữ liệu tốc độ thấp không giới hạn (lên tới 128kbps) ở Mexico/Canada
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid1T-Mobile40+60.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 180/tháng
 • $ 60/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • T-Mobile 3 người GO5G Kế hoạch tiếp theo (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSM
 • Trả sau, 3 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 230/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên không giới hạn
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 50GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Tiêu chuẩn Netflix, Apple TV+
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Wi-Fi trong chuyến bay không giới hạn và các văn bản
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở hơn 215 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 15GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
 • Lừa đảo bảo hiểm cao cấp và thư thoại-text
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 30/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid3T-Mobile40+60.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 120/tháng
 • $ 60/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch Magenta 2 người T-Mobile (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 2 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không, $ 130/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên 100GB
 • Điểm nóng di động cao 5GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Netflix Basic, Apple TV+ (6 tháng)
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • 4 lần một năm trên máy bay Wi-Fi và các văn bản không giới hạn
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB tại 11 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp ở 215 quốc gia (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 5GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid2T-Mobile40+60.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 60/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch Verizon Unlimited Plus (trả trước)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 70
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 70/tháng; $ 65/tháng sau 3 tháng, $ 60/tháng sau 9 tháng
 • Truy cập mạng cao cấp 50 GB
 • 5G Ultra WideBand
 • Điểm nóng di động tốc độ cao 25GB, sau đó dữ liệu tốc độ thấp hơn không giới hạn
 • 180 phút gọi quốc tế đến một quốc gia được chọn
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi, văn bản không giới hạn và dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/U.S. Quần đảo Virgin
 • Bộ lọc gọi, bảo mật kỹ thuật số cơ bản
 • Hỗ trợ Video Ultra High Stracle (4K)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Verizon40+60.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 65/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch khởi động không giới hạn AT & T (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 1 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 75
 • Yêu cầu Autopay và Thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10
 • Điểm nóng di động cao 3GB, sau đó lên tới 128kbps
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và dữ liệu trong và giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ an ninh ActivearMor
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid1AT&T40+65.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 130/tháng
 • $ 65/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • AT & T 2-Line không giới hạn kế hoạch bổ sung (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 2 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 150
 • Yêu cầu thanh toán tự động và thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10/dòng
 • Dữ liệu cao cấp 50GB
 • Điểm nóng di động tốc độ cao 15GB, sau đó lên tới 128kbps
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và dữ liệu trong và giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ bảo mật ActivearMor nâng cao
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid2AT&T40+65.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 65/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch trả trước không dây Net10
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 15 số)
 • Điểm truy cập di động 10GB (không bao gồm thẻ SIM tương thích AT & T không chuyển nhượng))
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Net10 Wireless40+65.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 65/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch bạch kim nói chuyện thẳng (trả trước)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Hàng tháng, 1 dòng
 • 3 tháng đầu với autopay với giá 60 đô la/tháng
 • Các cuộc gọi quốc tế không giới hạn (đến 15 số)
 • Trận nóng di động 20GB
 • Lưu trữ đám mây 100GB
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesMonthly1Straight Talk40+65.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 130/tháng
 • $ 65/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch GO5G 2 người T-Mobile (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 2 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không, $ 140/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên 100GB
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 15GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Netflix Basic, Apple TV+ (6 tháng)
 • Hỗ trợ video độ phân giải cao (720p)
 • 4 lần một năm trên máy bay Wi-Fi và các văn bản không giới hạn
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB tại 11 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp ở 215 quốc gia (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 10GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid2T-Mobile40+65.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 195/tháng
 • $ 65/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Verizon 3-Line Unlimited Plan (trả sau)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Trả sau, 3 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không +$ 10/tháng/dòng
 • Dữ liệu cao cấp 5G Ultra, Dữ liệu cao cấp không giới hạn
 • Điểm truy cập di động cao tốc độ cao 60GB, sau đó không giới hạn tới 3Mbps
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Dữ liệu nói chuyện, văn bản & 10GB không giới hạn (sau đó là tốc độ 2G) ở 208 quốc gia
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 25/tháng
 • Bao gồm gói Disney ($ 10/tháng/tắt nếu bạn không muốn nó)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid3Verizon40+65.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 65/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch chào mừng Verizon Unlimited (trả sau)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Trả sau, 1 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không +$ 10
 • Không bao gồm điểm nóng di động không bao gồm
 • Hỗ trợ video SD 480p
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 40/tháng
 • Walmart+ bao gồm (giảm $ 10 nếu bạn không muốn nó)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid1Verizon40+65.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 140/tháng
 • $ 70/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • T-Mobile 2-person Magenta Max Plan (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSM
 • Trả sau, 2 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 150/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên không giới hạn
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 40GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Tiêu chuẩn Netflix, Apple TV+
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Wi-Fi trong chuyến bay không giới hạn và các văn bản
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở hơn 215 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 5GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
 • Lừa đảo bảo hiểm cao cấp và thư thoại-text
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 30/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid2T-Mobile40+70.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 70/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch T-Mobile Magenta (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSM
 • Trả sau, 1 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 75/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên 100GB
 • Điểm nóng di động cao 5GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Apple TV+ (6 tháng)
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • 4 lần một năm trên máy bay Wi-Fi và các văn bản không giới hạn
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB tại 11 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp ở 215 quốc gia (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 5GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid1T-Mobile40+70.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 140/tháng
 • $ 70/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Verizon 2-Line Unlimited Plus Plan (trả sau)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Trả sau, 2 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không +$ 10/tháng/dòng
 • Dữ liệu cao cấp 5G Ultra, Dữ liệu cao cấp không giới hạn
 • Điểm nóng di động tốc độ cao 30GB, sau đó không giới hạn tới 3Mbps
 • Hỗ trợ video HD 720p
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 25/tháng
 • Bao gồm Apple One ($ 10/tháng/tắt nếu bạn không muốn nó)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid2Verizon40+70.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 75/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • AT & T kế hoạch bổ sung không giới hạn (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 1 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 85
 • Yêu cầu Autopay và Thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10
 • Dữ liệu cao cấp 50GB
 • Điểm nóng di động tốc độ cao 15GB, sau đó lên tới 128kbps
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và dữ liệu trong và giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Truyền phát tiêu chuẩn (SD)
 • Bảo vệ bảo mật ActivearMor nâng cao
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid1AT&T40+75.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 150/tháng
 • $ 75/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • AT & T 2-Line Unlimited Premium Gói (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 2 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 170
 • Yêu cầu thanh toán tự động và thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10/dòng
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn
 • Điểm truy cập di động cao 50 GB, sau đó lên tới 128kbps
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và dữ liệu trong và giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Dữ liệu nói chuyện, văn bản và tốc độ cao không giới hạn ở 19 quốc gia Mỹ Latinh
 • Phát trực tuyến 4K Ultra HD
 • Bảo vệ bảo mật ActivearMor nâng cao
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid2AT&T40+75.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 150/tháng
 • $ 75/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch GO5G Plus 2 người T-Mobile (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSM
 • Trả sau, 2 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 160/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên không giới hạn
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 50GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Tiêu chuẩn Netflix, Apple TV+
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Wi-Fi trong chuyến bay không giới hạn và các văn bản
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở hơn 215 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 15GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
 • Lừa đảo bảo hiểm cao cấp và thư thoại-text
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 30/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid2T-Mobile40+75.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 75/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch T-Mobile GO5G (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSMT
 • Trả sau, 1 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không, $ 80/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên 100GB
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 15GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Apple TV+ (6 tháng)
 • Hỗ trợ video độ phân giải cao (720p)
 • 4 lần một năm trên máy bay Wi-Fi và các văn bản không giới hạn
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB tại 11 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp ở 215 quốc gia (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 10GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid1T-Mobile40+75.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 160 đô la/tháng
 • $ 80/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Verizon 2-Line Unlimited Plan (trả sau)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Trả sau, 2 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không +$ 10/tháng/dòng
 • Dữ liệu cao cấp 5G Ultra, Dữ liệu cao cấp không giới hạn
 • Điểm truy cập di động cao tốc độ cao 60GB, sau đó không giới hạn tới 3Mbps
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Dữ liệu nói chuyện, văn bản & 10GB không giới hạn (sau đó là tốc độ 2G) ở 208 quốc gia
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 25/tháng
 • Bao gồm gói Disney ($ 10/tháng/tắt nếu bạn không muốn nó)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid2Verizon40+80.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 80/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch Verizon Unlimited Plus (trả sau)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Trả sau, 1 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không +$ 10
 • Dữ liệu cao cấp 5G Ultra, Dữ liệu cao cấp không giới hạn
 • Điểm nóng di động tốc độ cao 30GB, sau đó không giới hạn tới 3Mbps
 • Hỗ trợ video HD 720p
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 25/tháng
 • Có bao gồm một cái (giảm $ 10 nếu bạn không muốn nó)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid1Verizon40+80.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 85/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch cao cấp AT & T không giới hạn (trả sau)
 • Mạng AT & T / GSMA
 • Trả sau, 1 dòng
 • Tháng đầu tiên $ 95
 • Yêu cầu Autopay và Thanh toán không giấy tờ, nếu không +$ 10
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn
 • Điểm truy cập di động cao 50 GB, sau đó lên tới 128kbps
 • Nói chuyện không giới hạn, văn bản và dữ liệu trong và giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico (chuyển vùng có thể ở tốc độ 2G)
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Dữ liệu nói chuyện, văn bản và tốc độ cao không giới hạn ở 19 quốc gia Mỹ Latinh
 • Phát trực tuyến 4K Ultra HD
 • Bảo vệ bảo mật ActivearMor nâng cao
order now
AT&T2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid1AT&T40+85.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 170/tháng
 • $ 85/tháng/dòng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • T-Mobile 2 người GO5G Kế hoạch tiếp theo (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSM
 • Trả sau, 2 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 180/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên không giới hạn
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 50GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Tiêu chuẩn Netflix, Apple TV+
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Wi-Fi trong chuyến bay không giới hạn và các văn bản
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở hơn 215 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 15GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
 • Lừa đảo bảo hiểm cao cấp và thư thoại-text
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 30/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid2T-Mobile40+85.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức $ 85/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • T-Mobile Magenta Max Plan (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSM
 • Trả sau, 1 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 90/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên không giới hạn
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 40GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Netflix Basic, Apple TV+
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Wi-Fi trong chuyến bay không giới hạn và các văn bản
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở hơn 215 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 5GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
 • Lừa đảo bảo hiểm cao cấp và thư thoại-text
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 30/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid1T-Mobile40+85.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 90 đô la/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Kế hoạch T-Mobile GO5G Plus (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSM
 • Trả sau, 1 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 95/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên không giới hạn
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 50GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Netflix Basic, Apple TV+
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Wi-Fi trong chuyến bay không giới hạn và các văn bản
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở hơn 215 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 15GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
 • Lừa đảo bảo hiểm cao cấp và thư thoại-text
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 30/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid1T-Mobile40+90.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 90 đô la/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • Verizon Unlimited Plan (trả sau)
 • Mạng Verizon / CDMA
 • Trả sau, 1 dòng
 • Yêu cầu thanh toán tự động, nếu không +$ 10
 • Dữ liệu cao cấp 5G Ultra, Dữ liệu cao cấp không giới hạn
 • Điểm truy cập di động cao tốc độ cao 60GB, sau đó không giới hạn tới 3Mbps
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Nhắn tin không giới hạn từ Mỹ đến hơn 200 quốc gia
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 2GB/ngày (sau đó là tốc độ 3G) ở Mexico/Canada/Puerto Rico/Quần đảo Virgin
 • Dữ liệu nói chuyện, văn bản & 10GB không giới hạn (sau đó là tốc độ 2G) ở 208 quốc gia
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 25/tháng
 • Bao gồm gói Disney (giảm $ 10 nếu bạn không muốn nó)
order now
Verizon2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid1Verizon40+90.00
 • Dữ liệu tốc độ cao không giới hạn ở mức 100 đô la/tháng
 • Nói chuyện không giới hạn
 • T-Mobile GO5G Kế hoạch tiếp theo (trả sau)
 • Mạng T-Mobile / GSM
 • Trả sau, 1 dòng
 • Yêu cầu Autopay, nếu không $ 105/tháng (bao gồm thuế/phí)
 • Dữ liệu ưu tiên không giới hạn
 • Điểm truy cập di động tốc độ cao 50GB, sau đó tốc độ 3G không giới hạn
 • Netflix Basic, Apple TV+
 • Hỗ trợ Video Ultra HD 4K
 • Wi-Fi trong chuyến bay không giới hạn và các văn bản
 • Các cuộc gọi chi phí thấp và các văn bản không giới hạn đến hơn 215 quốc gia
 • Dữ liệu tốc độ cao 5GB ở hơn 215 quốc gia, sau đó là dữ liệu tốc độ thấp (lên tới 256kbps)
 • Các cuộc gọi không giới hạn, văn bản & dữ liệu tốc độ cao 15GB ở Mexico/Canada
 • 1 năm thành viên AAA
 • Lừa đảo bảo hiểm cao cấp và thư thoại-text
 • Thêm Internet Home chỉ với $ 30/tháng
order now
T-Mobile2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, Unlimited Data300+, Unlimited MinutesPostpaid1T-Mobile40+100.00

Giới thiệu nhanh về các nhà cung cấp dịch vụ di động của Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, có ba nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn trong nước: Verizon (CDMA), AT&T (GSM-A) và T-Mobile (GSM-T). Sprint từng là người chơi chủ chốt nhưng cuối cùng đã bị T-Mobile mua lại. Các thuật ngữ CDMA và GSM đề cập đến các tiêu chuẩn mạng 2G và 3G, chủ yếu được sử dụng cho các cuộc gọi thoại. Tuy nhiên, những khác biệt này trở nên ít liên quan hơn khi sử dụng mạng 4G hoặc 5G tốc độ cao cho các hoạt động như duyệt web và truyền phát video. Điều đó có nghĩa là, trong khi nhiều điện thoại mở khóa, hiện đại hỗ trợ cả GSM và CDMA, nếu bạn định mang điện thoại của mình đến nhà mạng mới, bạn vẫn nên sử dụng các công cụ kiểm tra khả năng tương thích của nhà mạng đó.

Theo báo cáo OpenSignal mới nhất, cơ sở hạ tầng mạng 4G/5G của T-Mobile đã có những cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, vượt xa AT&T và Verizon trong các lĩnh vực chính như phạm vi phủ sóng và tốc độ.

Nhìn chung có hai loại gói cước điện thoại di động phổ biến: trả trước và trả sau. Với gói trả trước, bạn thanh toán trước cho các dịch vụ trước khi sử dụng. Ngược lại, gói trả sau cho phép bạn sử dụng dịch vụ trước và sau đó nhận hóa đơn vào cuối tháng dựa trên mức sử dụng của bạn. Thanh toán tự động thường có thể được thiết lập bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng. Một lựa chọn ít phổ biến hơn là “trả tiền khi bạn sử dụng”, hoạt động tương tự như các gói trả trước, chỉ yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ bạn thực sự sử dụng.

Thông thường, gói trả sau sẽ đắt hơn gói trả trước. Các nhà mạng lớn cung cấp nhiều gói trả sau của riêng họ, thường có giá từ 50 USD đến 100 USD trở lên mỗi tháng cho một đường dây. Các gói này thường đi kèm với các đặc quyền như đăng ký phát trực tuyến miễn phí (Netflix, Hulu Plus, Disney Plus), nâng cấp điện thoại miễn phí hoặc giảm giá (đôi khi được cung cấp hai năm một lần) và quyền truy cập mạng được ưu tiên trong thời gian sử dụng cao điểm. Các nhà mạng ảo thuê quyền truy cập mạng từ các nhà mạng lớn thường nhận được ưu tiên dịch vụ sau các khách hàng trả sau và trả trước.

Các nhà mạng ảo, còn được gọi là Nhà khai thác mạng ảo di động (MVNO), không vận hành mạng vật lý của riêng họ. Thay vào đó, họ thuê quyền truy cập từ mạng lưới của các nhà cung cấp dịch vụ lớn – thường là từ ba nhà cung cấp dịch vụ lớn đã đề cập trước đó – rồi tạo và bán các gói dịch vụ của riêng họ cho khách hàng. Các gói từ MVNO thường được trả trước và có xu hướng hợp lý hơn. Hiện tại, có hơn 130 MVNO ở Hoa Kỳ, phục vụ khoảng 23 triệu khách hàng.

Ba tuyển thủ lớn của quốc gia

Như đã đề cập trước đó, Hoa Kỳ là quê hương của ba nhà mạng lớn trong nước: T-Mobile, Verizon và AT&T. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Statista, ba nhà mạng này cùng nhau chiếm hơn 99% thị phần tại Mỹ. Phần lớn MVNO hoạt động trên mạng của các nhà mạng lớn này.

T-Mobile là công ty con của Deutsche Telekom AG, một công ty viễn thông của Đức. Thương hiệu T-Mobile được ra mắt vào năm 1996 và đã mở rộng sự hiện diện sang một số nước châu Âu, bao gồm Áo, Cộng hòa Séc, Ba Lan và Hà Lan. Tại Hoa Kỳ, T-Mobile tự hào có tốc độ mạng 4G/5G nhanh nhất và có số lượng người dùng là 113,6 triệu tính đến cuối năm 2022. Thương hiệu này có thể dễ dàng được nhận biết nhờ logo màu đỏ tươi, có thể là “T-Mobile” hoặc đơn giản là “T.” Họ cũng đặt tên gói dữ liệu không giới hạn phổ biến của mình là gói “Magenta”. T-Mobile đã nhận được giải thưởng từ J.D. Power vì có mức độ hài lòng về dịch vụ khách hàng cao nhất trong số các nhà mạng không dây.

此图像的alt属性为空;文件名为T-mobile-coverage-790x434.jpg
Bản đồ vùng phủ sóng 4G/5G của T-Mobile

Vào năm 2022, T-Mobile đã tạo ra doanh thu 79,6 tỷ USD tại thị trường Hoa Kỳ, với phạm vi phủ sóng mạng đạt 99% đất nước, bao gồm Alaska, Hawaii và Puerto Rico. Vào năm 2012, T-Mobile mua lại Metro, hiện được đổi tên thành “Metro by T-Mobile”, cung cấp các dịch vụ trả trước tiết kiệm chi phí. Công ty con này cạnh tranh với Visible của Verizon, Cricket Wireless của AT&T và Boost Mobile của Dish.

Ngoài mạng di động, T-Mobile còn vận hành mạng truy cập internet Wi-Fi trên toàn quốc. Dịch vụ T-Mobile HotSpot của họ cung cấp quyền truy cập vào mạng lưới hơn 8.350 điểm truy cập trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm các địa điểm như văn phòng Starbucks, FedEx và nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng Hyatt, Sofitel và Novotel, cũng như các phòng chờ và sân bay của hãng hàng không.

Video Experience8.2
Live Video Experience9.5
Games Experience9.4
Voice App Experience7.7
Download Speed9.7
Upload Speed5.9
T-Mobile Overall Experience8.4

Theo Báo cáo Trải nghiệm Mạng Di động mới nhất từ OpenSignal, T-Mobile hiện cung cấp trải nghiệm mạng 4G/5G tốt nhất ở Hoa Kỳ. Bảng trên trình bày điểm số chúng tôi tổng hợp dựa trên báo cáo này và sẽ có phần giải thích chi tiết sau đó.

AT&T là một công ty cổ phần viễn thông đa quốc gia, được đăng ký tại Delaware và có trụ sở chính tại Dallas, Texas. Nó được xếp hạng là công ty viễn thông lớn nhất thế giới và đứng thứ 13 trong danh sách Fortune 500, với doanh thu 168,8 tỷ USD vào năm 2022. AT&T có lượng người dùng lớn nhất trên thị trường viễn thông Hoa Kỳ.

Bản đồ phủ sóng mạng chính thức của AT&T
Bạn có thể xem riêng vùng phủ sóng trả sau và trả trước, đồng thời phóng to để hiển thị các vùng 5G, 4G, 3G, 2G và các vùng thoại/sms bị giới hạn

Bắt nguồn từ Công ty Điện báo Quận Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1878 tại St. Louis, AT&T đã phát triển thông qua một loạt thương vụ mua lại, sáp nhập, đổi tên và chia tay chống độc quyền—một trong những nhánh của nó cuối cùng trở thành Verizon. Tính đến tháng 1 năm 2023, công ty đã tuyển dụng hơn 160.000 người. Nhiều công ty truyền thông và giải trí nổi tiếng ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như Warner Bros., HBO, Cinemax và CNN, đều do AT&T sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp.

Video Experience7.4
Live Video Experience8.4
Games Experience8.5
Voice App Experience7.6
Download Speed4.0
Upload Speed3.2
AT&T Overall Experience6.4

Trong lĩnh vực dịch vụ di động, AT&T cung cấp nhiều gói trả sau, gói trả trước mang thương hiệu riêng và các dịch vụ thông qua công ty con MVNO, Cricket Wireless. Ngoài ra, nó còn cung cấp khả năng truy cập mạng tới nhiều nhà cung cấp dịch vụ ảo khác nhau.

Verizon là tập đoàn viễn thông đa quốc gia được niêm yết trên Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones. Có trụ sở chính tại New York, nguồn gốc của công ty có thể bắt nguồn từ sự tan rã của Bell Systems theo lệnh của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ năm 1984, sau đó là nhiều vụ sáp nhập và đổi tên thương hiệu. Tên “Verizon” có nguồn gốc từ các từ tiếng Latin “veritas” (sự thật) và “chân trời”. Tính đến cuối năm 2022, Verizon là một trong ba nhà cung cấp dịch vụ di động lớn của Hoa Kỳ, có 175 triệu người dùng, tạo ra doanh thu 103,5 tỷ USD và tuyển dụng 117.000 người. Mạng 2G/3G của nó hoạt động trên công nghệ CDMA.

Xem bản đồ vùng phủ sóng trên trang web chính thức của Verizon.

Trong suốt lịch sử của mình, Verizon đã tham gia vào nhiều thương vụ mua lại và thoái vốn lớn khác nhau, bao gồm cả những công ty nổi tiếng như Yahoo và AOL. Trong lĩnh vực dịch vụ di động, Verizon không chỉ cung cấp mạng 4G và 5G mà còn cung cấp 5G Ultra Wideband, nhanh hơn 10 lần so với 4G.

Video Experience7.5
Live Video Experience9.1
Games Experience9.2
Voice App Experience7.7
Download Speed3.4
Upload Speed4.2
Verizon Overall Experience6.9

Các dịch vụ cung cấp của Verizon thuộc bốn loại chính: dịch vụ trả sau mang thương hiệu Verizon, dịch vụ trả trước và dịch vụ cơ bản dưới thương hiệu riêng của họ, dịch vụ trả trước dưới thương hiệu “Hiển thị” và các dịch vụ từ các nhà khai thác ảo sử dụng mạng của Verizon. Ngoài ra, Verizon còn cung cấp dịch vụ băng thông rộng và truyền hình thông qua nền tảng Verizon Fios.

Nhà cung cấp dịch vụ nào cung cấp tín hiệu tốt nhất?

Bạn đánh giá mức độ phủ sóng của các nhà mạng khác nhau như thế nào? Có ba phương pháp chính:

 • Vào tháng 5 năm 2021, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã tạo ra bản đồ vùng phủ sóng 4G LTE dựa trên dữ liệu do các nhà mạng cung cấp. Bản đồ này bao gồm AT&T, T-Mobile, Verizon và US Cellular. Nó tự hào có độ tin cậy cao và cho phép bạn tìm kiếm vùng phủ sóng bằng cách nhập địa chỉ hoặc mã ZIP của bạn. Tuy nhiên, dữ liệu chính xác tính đến tháng 5 năm 2021 vẫn chưa được cập nhật kể từ đó. Theo các báo cáo gần đây từ OpenSignal, T-Mobile đã có những cải tiến đáng kể về tính khả dụng, phạm vi phủ sóng và tốc độ tải xuống của 5G trong vài năm qua, vượt qua cả AT&T và Verizon.
 • Trang web chính thức của nhà cung cấp dịch vụ có “bản đồ phủ sóng”. Ưu điểm của những bản đồ này là tính mới của chúng; tuy nhiên, chúng đưa ra những thách thức khi thực hiện so sánh trực tiếp. Định dạng bản đồ của mỗi nhà cung cấp dịch vụ cũng thay đổi đôi chút. Ví dụ: bản đồ vùng phủ sóng của Verizon phân biệt giữa 5G tốc độ cao (5G Ultra Wideband) và cho phép tìm kiếm dựa trên địa chỉ hoặc mã ZIP. T-Mobile củng cố vùng phủ sóng 4G/5G và cung cấp các chức năng tìm kiếm tương tự. AT&T không chỉ nêu chi tiết phạm vi phủ sóng 5G của mình (bao gồm cả tính khả dụng của 5G+) mà còn cung cấp bản đồ phủ sóng quốc tế.
 • Các công cụ và báo cáo có thẩm quyền của bên thứ ba, chẳng hạn như SignalChecker.com và Báo cáo trải nghiệm mạng di động của OpenSignal, cũng có sẵn để kiểm tra tín hiệu mạng di động.
Sử dụng signalchecker.com để kiểm tra cường độ tín hiệu cục bộ.

Theo báo cáo OpenSignal mới nhất vào tháng 7 năm 2023:

 • T-Mobile dẫn đầu về nhiều chỉ số trải nghiệm người dùng, bao gồm Trải nghiệm video, Trải nghiệm video trực tiếp, Trải nghiệm trò chơi, Tốc độ tải xuống, Tốc độ tải lên và Chất lượng nhất quán. Nhìn chung, nó được coi là nhà cung cấp mạng tốt nhất hiện tại ở Hoa Kỳ.
 • AT&T vượt trội về phạm vi phủ sóng và tính khả dụng của mạng.
 • Verizon hoạt động tốt nhất trong Trải nghiệm ứng dụng giọng nói.
Hình ảnh: Báo cáo OpenSignal tháng 7 năm 2023

Cụ thể, điểm trải nghiệm người dùng như sau (màu xanh lá cây là điểm cao nhất, màu đỏ là thấp nhất):

1. Trải nghiệm video

AT&T55.2
T-Mobile61.2
Verizon56.5

2. Trải nghiệm video trực tiếp

AT&T41.8
T-Mobile47.3
Verizon45.4

3. Trải nghiệm trò chơi

AT&T63.6
T-Mobile70.4
Verizon68.9

4. Trải nghiệm ứng dụng giọng nói

AT&T75.5
T-Mobile77.3
Verizon77.4

5. Tốc độ tải xuống

AT&T40.1
T-Mobile97.1
Verizon34.3

6. Tốc độ tải lên

AT&T6.4
T-Mobile11.7
Verizon8.3

Lưu ý: Điểm số này dựa trên thành tích quốc gia. Để phủ sóng cục bộ, hãy sử dụng SignalChecker.

Bạn cần bao nhiêu dữ liệu?

Câu trả lời hơi sáo rỗng nhưng phần lớn phụ thuộc vào tần suất bạn sử dụng điện thoại và mục đích sử dụng.

 • Tính khả dụng của Wi-Fi: Nếu bạn chủ yếu sử dụng điện thoại ở nhà, nơi làm việc hoặc ở những địa điểm có Wi-Fi thương mại, bạn có thể tiết kiệm dữ liệu và thậm chí tận hưởng tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên không có Wi-Fi, chẳng hạn như khi đi tàu điện ngầm hoặc các hoạt động ngoài trời, bạn có thể sẽ cần dung lượng dữ liệu đáng kể hơn.
 • Bản chất sử dụng: Khi không có Wi-Fi và bạn sử dụng điện thoại chủ yếu để gửi email, đọc tin tức và kiểm tra các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter, Facebook và WeChat (không bao gồm nội dung video), bạn sẽ cần ít hơn dữ liệu. Ngược lại, nếu thường xuyên phát trực tuyến các chương trình trên điện thoại, bạn sẽ cần gói dữ liệu phong phú hơn.
 • Cách sử dụng trước đây: Nếu thói quen và môi trường của bạn gần đây không thay đổi nhiều thì việc xem lại việc sử dụng dữ liệu của bạn trong vài tháng qua có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị. Bạn có thể kiểm tra các hóa đơn trước đây của mình hoặc tìm thông tin này trong cài đặt điện thoại của mình. Theo báo cáo năm 2021 của Ericsson, người dùng trung bình ở Bắc Mỹ tiêu thụ khoảng 14,6GB dữ liệu mỗi tháng. Tuy nhiên, thói quen sử dụng của mỗi cá nhân mới là yếu tố then chốt ở đây.

Ước tính cho các hoạt động trực tuyến phổ biến

Hãy nhớ rằng đây chỉ là những ước tính sơ bộ. Chất lượng video cao hơn sẽ tiêu tốn nhiều dữ liệu hơn, trong khi duyệt email và duyệt web dựa trên văn bản là những hoạt động sử dụng ít dữ liệu hơn.

Kịch bản sử dụng Internet di động Yêu cầu sử dụng dữ liệu
Gửi/Nhận Email Mỗi email: 300-500 KB
Đang tải ảnh lên Mỗi ảnh: Khoảng 1,5 MB
Duyệt Facebook Khoảng 60-120 MB mỗi giờ
Đọc tin tức Khoảng 60-150 MB mỗi giờ
Podcast trực tuyến Khoảng 60-100 MB mỗi giờ
Nghe nhạc Spotify Khoảng 70-150 MB mỗi giờ
Chơi game trực tuyến Khoảng 100 MB mỗi giờ
Đang phát trực tuyến YouTube Khoảng 200-500 MB mỗi giờ
Xem Netflix Khoảng 1-3 GB mỗi giờ
Tải xuống video HD Mỗi video: 4-5 GB

Bạn cần bao nhiêu data mỗi tháng? Nó phụ thuộc vào loại sử dụng của bạn:

 • Người dùng ít: Nếu bạn hiếm khi sử dụng dữ liệu di động của điện thoại hoặc chủ yếu sử dụng Wi-Fi và các hoạt động của bạn bao gồm gửi email, đọc tin tức hoặc bài đăng trên mạng xã hội mà không chia sẻ ảnh hoặc video, bạn có thể chấp nhận được với 2GB dữ liệu trở xuống .
 • Người dùng vừa phải: Nếu thỉnh thoảng bạn sử dụng điện thoại ở những vùng không có Wi-Fi (như khi đi làm hoặc hoạt động ngoài trời), đọc tin tức và bài đăng trên mạng xã hội hàng ngày và đôi khi phát nhạc trực tuyến thì khoảng 5GB là đủ.
 • Người dùng nhiều: Nếu bạn sử dụng điện thoại hàng ngày để làm việc hoặc giải trí, thường xuyên thấy mình không có khả năng truy cập Wi-Fi thuận tiện, sử dụng nhiều ứng dụng hoặc thường xem video hoặc phim truyền hình nhiều tập, hãy cân nhắc chọn gói dữ liệu tốc độ cao với ít nhất 10GB.
 • Người dùng thành thạo: Nếu bạn không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà không có điện thoại và bạn hiếm khi sử dụng Wi-Fi, bạn nên xem xét các gói có 25GB trở lên hoặc thậm chí là gói “dữ liệu không giới hạn” thực sự.

Bạn cần tốc độ Internet nhanh đến mức nào?

Một lần nữa, điều này chủ yếu phụ thuộc vào việc bạn chủ yếu sử dụng Internet di động của mình để làm gì. Dưới đây là các yêu cầu về tốc độ Internet cho các tình huống sử dụng phổ biến:

Kịch bản sử dụng Internet di động Tốc độ Internet yêu cầu
Gọi video Bắt đầu từ 0,5 Mbps
Duyệt web, kiểm tra email, mạng xã hội Bắt đầu từ 1 Mbps
Nghe nhạc 1-10 Mb/giây
(Tùy thuộc vào chất lượng âm thanh)
Video độ phân giải tiêu chuẩn (480P), chơi game trực tuyến Bắt đầu từ 3 Mbps
Video độ phân giải cao (1080P) Bắt đầu từ 5 Mbps
Tải xuống các tập tin lớn Bắt đầu từ 10 Mbps
Video độ phân giải cực cao (4K) Bắt đầu từ 25 Mbps

Dữ liệu: Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC)

Các yếu tố cần cân nhắc khác

 • Khả năng tương thích của thiết bị: Trước khi chọn MVNO (Nhà điều hành mạng ảo di động), điều quan trọng là phải xác minh rằng điện thoại của bạn có tương thích hay không; nếu không, bạn có thể lãng phí thời gian. Bạn thường có thể kiểm tra tính tương thích bằng mã IMEI của điện thoại hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để xác nhận. Nếu bạn đang tìm mua một chiếc điện thoại mới hoặc vừa đến Hoa Kỳ mà chưa có điện thoại, cách đơn giản nhất để tiếp tục là mua cả điện thoại và gói cước trực tiếp từ trang web chính thức của MVNO.
 • Điểm truy cập cá nhân: Hiện nay nhiều nhà mạng đã hỗ trợ tính năng Điểm truy cập cá nhân. Tuy nhiên, một số gói dữ liệu cao có thể có thêm những hạn chế đối với dữ liệu điểm phát sóng tốc độ cao. Tính năng Điểm truy cập cá nhân cho phép các thiết bị như máy tính xách tay và máy tính bảng kết nối với dữ liệu 4G của điện thoại để truy cập Internet khi không có Wi-Fi. Nếu bạn thường xuyên cần sử dụng máy tính xách tay hoặc máy tính bảng ở những nơi không có Wi-Fi, tính năng này có thể cần thiết cho bạn.
Derek Yang

Tôi là một người nhập cư ở bờ biển Đông cùng với gia đình, sống trong một thị trấn nhỏ. Tôi yêu âm nhạc cổ điển, thích một tách cà phê ngon và có một niềm yêu thích đặc biệt dành cho BMW. Tôi tin vào việc học suốt đời và mong được kết nối với bạn để chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta. Twitter: @mrderekyang.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

Không tìm thấy những gì bạn muốn?
Vui lòng thử công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của chúng tôi.

Comments

Leave a Reply

Stock images sponsored by depositphotos.com