Character.ai: Tạo, Huấn Luyện và Trò Chuyện với Chatbot AI Riêng Của Bạn

Character.ai là một nền tảng chatbot được cung cấp bởi các mô hình ngôn ngữ AI, có sẵn trên web và ứng dụng di động Android và iOS. Người dùng có thể tạo và huấn luyện chatbot riêng của họ, tạo ra một "nhân vật" độc đáo với cái "tính cách" riêng của nó. Bạn có thể thiết lập để chatbot chỉ trò chuyện với chính bạn hoặc cho phép nó trò chuyện với người dùng khác. Bên cạnh chatbot riêng của bạn, bạn cũng có thể tham gia vào cuộc trò chuyện với các chatbot công cộng do chính thức và người dùng tạo ra, chẳng hạn như các nhân vật nổi tiếng như Elon Musk, các chính trị gia như Trump và Biden, các nhân vật trong trò chơi, ảo ảnh, huyền thoại và tôn giáo và nhiều hơn nữa.

Name
Character.AI
Category
Entertainment, Productivity
Price
Freemium

Character.ai được thành lập bởi Noam Shazeer và Daniel De Freitas, những nhà phát triển trước đây của Google's LaMDA, và được công bố công khai để thử nghiệm beta vào tháng 9 năm 2022 (khi viết bài này thì vẫn đang trong giai đoạn beta). Hiện nay, nó có sẵn miễn phí, nhưng gần đây họ đã giới thiệu phiên bản cao cấp với giá 9,99 đô la mỗi tháng, cung cấp thời gian phản hồi nhanh hơn và thời gian chờ ngắn hơn trong cuộc trò chuyện.

0
User Average

Character.ai có thể được sử dụng để giải trí, tạo nội dung, nắm bắt kiến thức, nâng cao năng suất và nhiều hơn nữa:

  • Tạo Nhân Vật Riêng Của Bạn: Bạn có thể tạo ra nhân vật riêng của bạn hoặc chọn từ thư viện các nhân vật đã được thiết lập sẵn.
  • Trò Chuyện với Nhân Vật: Bạn có thể tham gia vào cuộc trò chuyện thời gian thực với nhân vật của bạn.
  • Tạo Văn Bản: Bạn có thể tạo ra văn bản từ nhân vật của bạn, chẳng hạn như câu chuyện, thơ và kịch bản.
  • Học Hỏi với Nhân Vật: Bạn có thể sử dụng nhân vật để học về các chủ đề khác nhau.
  • Khai Phóng Sáng Tạo với Nhân Vật: Bạn có thể sử dụng nhân vật cho mục đích sáng tạo, chẳng hạn như viết email, ghi chú và lên lịch hẹn.

[ait-name]Character.AI
[ait-price]Freemium
[ait-tag]Entertainment, Productivity

[ait-desc] Tạo và trò chuyện với chatbot AI

Công cụ AI Thêm

Dưới đây là những công cụ AI khác mà chúng tôi đã chọn. Bạn có thể tìm kiếm bằng từ khóa hoặc duyệt qua từng danh mục. Bạn cũng có thể sắp xếp chúng theo số lượng "Lượt xem", "Thích" hoặc đánh giá của người đọc.

Bố trí ảnh passport và visa của bạn trên giấy ảnh 4x6
#Productivity #Free
Chatbot AI Mạnh Mẽ Nhất Đến Thời Điểm Hiện Tại
#ChatBot #Productivity #Freemium
Tạo và trò chuyện với chatbot AI
#Entertainment #Productivity #Freemium
Viết nội dung gốc dạng dài bằng 26 ngôn ngữ
#Writing #Paid #Free Trial