Random Na Nagpapalakas ng Password

Sa panahon ng digital, ang seguridad sa online ay naging isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Mahalaga na maprotektahan ang inyong sensitive na data gamit ang malakas at kakaibang password para sa bawat account upang siguraduhing ligtas ang inyong impormasyon mula sa mga cyber threats. Ang tool na ito ay magbibigay sa inyo ng isang random at malakas na password na binubuo ng mga numero, lowercase, uppercase, at mga special na characters.

abcdefghij
Upang makagawa ng malakas na password, tandaan ang mga sumusunod:

  • Ang haba ay mahalaga: Pinapayagan ng tool na ito ang minimum na 8, ngunit dapat mag-aim ka sa hindi bababa sa 12 characters. Mas mahirap para sa mga hacker na mabutas ang mas mahabang password!
  • Haluan ng iba't ibang character: Gamitin ang iba't ibang uri ng mga letra, numero, at special na character upang lumikha ng isang komplikadong password na mahirap hulaan.
  • Iwasan ang pagiging predictable: Iwasan ang paggamit ng mga madaling hulaan na impormasyon tulad ng pangalan, kaarawan, o mga karaniwang frase.

Upang siguraduhin na malakas ang password, kailangan mong pumili ng hindi bababa sa tatlo sa limang uri ng character.