Ano ang Loratadine?

https://www.pexels.com/photo/woman-in-black-long-sleeve-shirt-covering-her-face-with-blue-and-yellow-star-mask-4087417/

EN ES FR KO VI

Ang Loratadine ay isang pangalawang henerasyon na H-1 antihistamine na karaniwang ginagamit upang gamutin ang mga sintomas tulad ng pangangati, tumutulo na ilong, maputla at namumula ang mata, at pagbahin na dulot ng karaniwang mga allergy, kabilang ang hay fever. Ginagamit din ito upang alisin ang pangangati na dulot ng hives. Gayunpaman, hindi kayang maiwasan ng Loratadine ang pagkakaroon ng hives o gamutin ang malubhang allergic reactions. Kung magrereseta ang iyong doktor ng epinephrine upang gamutin ang allergic reaction, dapat mong dalhin ito sa iyo ayon sa tagubilin at hindi dapat gumamit ng Loratadine bilang kapalit ng epinephrine.

Mga Epekto sa Kalusugan

Karaniwang wala itong mga epekto sa kalusugan. Gayunpaman, kung makaranas ka ng mga kakaibang allergic reactions tulad ng rashes, pangangati, pamamaga (lalo na sa mukha, dila, o lalamunan), o malubhang pagkahilo at hirap sa paghinga, agad na magpakonsulta sa doktor.

  • Hindi inirerekomenda ang Loratadine para sa mga bata na wala pang 6 na taon maliban kung ito ay inireseta ng doktor.
  • Huwag bigyan ng chewable tablets ang mga bata na wala pang 2 na taon maliban kung ito ay inireseta ng doktor.
  • Kung hindi nawawala ang mga sintomas ng allergy sa loob ng 3 araw ng paggamot, makipag-ugnayan sa doktor.
  • Kung patuloy ang pagkakaroon ng hives ng higit sa 6 na linggo, makipag-ugnayan sa doktor.
  • Kung mayroon kang sakit sa bato o sa atay, kumunsulta sa doktor bago magtake ng Loratadine.
  • Karaniwan, hindi nagdudulot ng antok ang Loratadine sa rekomendadong dosis. Gayunpaman, huwag magmaneho ng sasakyan o gumamit ng makina o makilahok sa mga aktibidad na nangangailangan ng kahandaan maliban kung sigurado kang ligtas na gawin ito.

Dosage

Ayon sa artikulong ito sa SingleCare.com, ang araw-araw (sa loob ng 24 oras) na dosage ng loratadine ay ang sumusunod:

EdadStandard DosageMaximum Dosage
Mga Matatanda10mg10mg
6+ Taong Gulang10mg10mg
2-5 Taong Gulang5mg5mg

Saan Makakabili?

Ang Loratadine ay ibinebenta sa ilalim ng pangalan ng brand na Claritin. Mayroon ding generic brands tulad ng GoodSense at Amazon Basic Care. Ang Loratadine ay over-the-counter medication at maaaring mabili sa mga parmasya tulad ng CVS at Walgreens, mga malalaking supermarket tulad ng Target at Walmart, at mga online na nagbebenta tulad ng Amazon.

Claritin 24 Hour Allergy Medicine, Non-Drowsy Prescription Strength Relief, Loratadine Antihistamine Tablets For Over 200 Indoor and Outdoor...
6,277 Reviews
Claritin | Mga Tableta x 100
Loratadine 10mg

Claritin Grape Flavored Kids Allergy Relief - Non Drowsy Liquid Antihistamine for 24 Hour Childrens Allergy Relief, Dye, Alcohol, and Sugar...
3,120 Reviews
Children’s Claritin (2+ taong gulang)
Syrup | 8 fl oz / 240ml
Loratadine 5mg

Sipon, Trangkaso o Allergy Ba Ito?

Ang artikulong ito mula sa NIH ay nagpapaliwanag ng mga pagkakaiba sa mga sintomas ng sipon, trangkaso, at allergy.

SintomasSiponTrangkasoAllergy
LagnatBihiraKaraniwanHindi
Sakit ng UloHindi KaraniwanKaraniwanHindi Karaniwan
Sakit ng KatawanSlightKaraniwanHindi
Pagkapagod, PaghihinaMinsanKaraniwanMinsan
Matinding PagkapagodHindiKaraniwanHindi
Baradong at tumutulo ang ilongKaraniwanMinsanKaraniwan
PagbahingKaraniwanMinsanKaraniwan
Masakit na LalamunanKaraniwanMinsanMinsan
UboKaraniwanKaraniwanMinsan
Nararamdaman sa dibdibBanayad hanggang katamtamanKaraniwanBihira
Derek Yang

Ako’y isang imigrante sa East Coast kasama ang aking pamilya na nakatira sa isang maliit na bayan. Mahal ko ang klasikal na musika, nasisiyahan sa isang magandang tasa ng kape, at may hilig sa BMW. Naniniwala ako sa habambuhay na pag-aaral at naghahangad makipag-ugnayan sa inyo upang ibahagi ang ating mga karanasan sa buhay. Twitter: @mrderekyang.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

Hindi mo natagpuan ang hinahanap mo?
Subukan ang aming malakas na tool sa paghahanap!

Comments

Leave a Reply

Stock images sponsored by depositphotos.com