Mayroon bang OTC na mga patak sa mata ng katarata sa US?

eyes

EN ES FR KO VI

Ang cataract, isang karaniwang kondisyon ng mata, ay parang paglagay mo ng ‘reading glasses’ na medyo malabo, parang pagtingin sa kabundukan na may hamog. Hanggang sa kasalukuyan, ang operasyon pa rin ang tanging paraan ng paggamot, kung saan ang malabong ‘reading glasses’ ay pinalitan ng bagong artificial na lens, na nagbabalik ng linaw ng paningin. Madalas akong tanungin, mayroon bang mga eye drops na makakagamot ng cataract?

Sa kasalukuyan, wala pang eye drops na inaprubahan ng U.S. Food and Drug Administration (FDA) para sa paggamot ng cataract. Gayunpaman, patuloy ang pagsisikap ng mga siyentista sa pananaliksik.

Isang pag-aaral noong 2015 ay natuklasan na ang isang substansya na tinatawag na lanosterol ay maaaring baligtarin ang pagtitipon ng protein sa cataract, na nagbubukas ng bagong posibilidad para sa pag-iwas at paggamot sa kondisyong ito. [1] Trusted Website Ang PubMed ay isang database mula sa US National Institutes of Health. Ito ay isang mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa kalusugan at medisina. Buksan ang link → Ngunit, dahil sa limitadong kakayahang matunaw ng lanosterol, kinakailangang i-inject ito nang direkta sa mata para maging epektibo, kaya hindi ito maaring gawing eye drops sa ngayon.

Noong 2008, isang kompanya sa U.S. ay nagconduct ng clinical trials para sa kanilang ‘cataract eye drops’ na tinatawag na C-KAD. Sa kasamaang palad, wala pang magandang balita mula noon. [2]

Hangga’t hindi pa napatunayan na epektibo ang mga eye drops para sa paggamot ng cataract, kung ikaw ay na-diagnose na may cataract, makipag-ugnayan sa isang sertipikadong ophthalmologist para talakayin ang surgical na paggamot. Kung hindi angkop sa’yo ang operasyon at nais mong subukan ang eye drops, maaari mong isaalang-alang ang Can-C.

No products found.
No products found.
No products found.
No products found. at No products found.
Mga Eye Drops na Can-C

Ang Can-C ay naglalaman ng isang substansya na tinatawag na N-Acetylcarnosine (NAC), pangunahing ginagamit sa ophthalmology bilang isang antioxidant. Ang cataract ay pangunahin na resulta ng oxidation at coagulation ng mga proteins sa lens ng mata, na nagdudulot ng pagkakabulag. Ang mga eye drops na NAC ay iniisip na maaaring magpabagal o pigilan ang oxidation at coagulation ng protein sa pamamagitan ng kanilang antioxidant effect, na tumutulong na panatilihin o mapabuti ang paningin.

Noong 2004, isang ophthalmologist na Ruso na si Mark Babizhayev ay nagconduct ng small-scale trial at natuklasan na ang N-Acety lcarnosine ay nagpapabuti sa linaw ng paningin ng mga pasyenteng may cataract: “These data showed that N-acetylcarnosine is effective in the management of age-related cataract reversal and prevention both in human and in canine eyes.” (Ang mga datos na ito ay nagpakita na ang N-acetylcarnosine ay epektibo sa pamamahala ng may kaugnayan sa edad na pagbabalik ng katarata at pag-iwas kapwa sa tao at sa mga mata ng aso.) [3] Trusted Website Ang PubMed ay isang database mula sa US National Institutes of Health. Ito ay isang mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa kalusugan at medisina. Buksan ang link →

Maraming tao ang bumili ng Can-C sa pag-asang maibsan o magamot ang kanilang cataract. Halimbawa, narito ang review ng isang customer:

“Being a non-surgical oriented person, I began researching non-surgical cataract treatments… although I was very skeptical that anything but surgery would correct the cataracts. I came across Can-C and read the research by the original Russian scientist and ordered a five-month supply. After just 1-week, I noticed more vivid colors and both cataracts appeared to be smaller. Fast forward to almost 3-months usage … and I’m blown-away with the fantastic results. Not only can I read fine print … both cataracts have shrunk in size by about 80%… truly unbelievable!”

(“Bilang isang taong hindi nakatuon sa kirurhiko, nagsimula akong magsaliksik ng mga paggamot sa katarata na hindi kirurhiko… bagaman labis akong nag-aalinlangan na ang anumang bagay maliban sa operasyon ay magwawasto sa mga katarata. Nadatnan ko ang Can-C at binasa ang pananaliksik ng orihinal na siyentipikong Ruso at nag-order ng limang buwang supply. Pagkatapos lamang ng 1 linggo, napansin ko ang mas matingkad na kulay at ang parehong mga katarata ay mukhang mas maliit. Fast forward sa halos 3 buwang paggamit … at nabigla ako sa kamangha-manghang mga resulta. Hindi ako lang ang makakabasa ng fine print … ang parehong katarata ay lumiit sa laki ng halos 80%… talagang hindi kapani-paniwala!”)

Isa pang eye drop na naglalaman ng NAC ay ang Oclumed Nutritional Eye Drops.

No products found.
No products found.
No products found.
No products found. at No products found.
Oclumed Nutritional Eye Drops

Ang mga sangkap ng OcluMed eye drops ay kasama ang amino acids, NAC, at mga nutrients. Ang tagagawa nito ay nagpapahayag na ito ay tumutulong sa pagkukumpuni at pangangalaga ng mga nasirang protein, naglilinis ng ulap-ulap, at nagpapabata ng paningin.

Ulitin natin: wala pang eye drops na inaprubahan ng FDA para sa paggamot ng cataracts. Ang operasyon pa rin ang tanging maaasahang paraan ng paggamot. Kung ikaw, o kilala mo ang may cataracts, inirerekomenda na kumunsulta sa isang ophthalmologist para sa propesyonal na gabay.

Mei Jones

Isang simpleng tao, mahilig sa dagat, sumasayaw, nagsusulat ng online, nagtatrabaho sa malayo, at nanonood ng mga seryeng Tsino na nasa kasaysayan.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

Hindi mo natagpuan ang hinahanap mo?
Subukan ang aming malakas na tool sa paghahanap!

Comments

Leave a Reply

Stock images sponsored by depositphotos.com